Trenger kunnskap om plantetoksiner i mat

Noen plantefamilier produserer giftstoffer som er skadelige for oss mennesker. Dersom disse forurenser matplanter eller brukes til mat, er det en risiko for at plantegiftene havner i maten vår.

NIBIO har en avtale med Mattilsynet om å gjøre analyser på plantetoksiner i te, honning og kornbaserte matvarer. Te og kosttilskudd kan være mest eksponert, og kan utgjøre den største folkehelserisikoen dersom nivåene er høye. Foto: Colourbox.com

Produksjon av plantetoksiner eller plantegifter kan være en forsvarsmekanisme for plantene mot skadegjørere. Enkelte matplanter kan produsere plantetoksiner, men de giftigste stoffene kjenner vi fra ville planter og ugress.

Dersom giftig ugress i eller ved åkeren høstes inn sammen med matplantene, kan det føre til at plantetoksiner havner i maten vår. Det er behov for mer kunnskap og data om nivåene av disse naturlige toksinene i matvarer.

I samarbeid med Mattilsynet, ser NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi nå nærmere på blant annet plantetoksiner i tropane alkaloider og pyrrolizidin-alkaloider.

Les hele saken på nettsidene til Nibio