Advarer mot å spise visse fiskearter fra Tyrifjorden

Mattilsynet fraråder å spise abbor fra Tyrifjorden og gjedde fisket ved Viul. Årsaken er lokal forurensing av stoffet PFOS og andre lignende stoffer, som har blitt sluppet ut i Randselva og har blitt ført videre til Storelva og inn i Tyrifjorden.

Abbor

 Foto: iStockphoto

Sedimentene i hele Tyrifjorden har forhøyede nivåer av PFOS og andre lignende stoffer. Abbor og gjedde fra Viul har høyere konsentrasjoner enn de andre undersøkte artene; ørret, gjedde og edelkreps.

Nivået som er funnet i fisk fra Tyrifjorden er ikke akutt giftig, men samler seg opp i kroppen over tid fordi det tar lang tid for kroppen å kvitte seg med dem.

Derfor har Mattilsynet opprettet følgende advarsel:

  • Ikke spis abbor fra Tyrifjorden og fra Randselva (ved den nedlagte papiremballasjefabrikken på Viul) videre til Storelva og til Tyrifjorden siden den inneholder nivåer av stoffet PFOS som kan gi en økt risiko for helseskade.
  • Ikke spis gjedde fra Randselva ved den nedlagte papiremballasjefabrikken på Viul siden den inneholder nivåer av stoffet PFOS som kan gi en økt risiko for helseskade.

Lavere nivå i andre arter

Ferskvannsfisk kan inneholde forhøyede nivåer av miljøgifter. Mattilsynet har en generell advarsel om at gravide, ammende og små barn under fem år ikke bør spise gjedde, abbor, ørret og røye. Andre bør vi ikke spise stor gjedde, abbor over 25 cm., ørret over en kg og røye over en kg.

Ørret og gjedde I Tyrifjorden inneholdt noe forhøyede nivå av PFOS, men voksne kan fortsatt spise et måltid ørret eller gjedde i uken uten å få i seg for mye PFOS.

Edelkreps inneholdt lavere nivåer enn ørret og gjedde og man vil ikke få for høyt inntak ved å spise edelkreps ettersom at fisket er begrenset til en uke i året og fangsten er begrenset.

Grunnlag for advarselen

Advarselen er laget utfra nye scenarioberegninger som Mattilsynet har bestilt fra Folkehelseinstituttet og scenarioberegning av kvikksølveksponering fra fisk som ble publisert av VKM i 2019.

Folkehelseinstituttet har sett på hvor mye barn og voksne kan spise av abbor, gjedde, ørret og edelkreps før vi får i oss mer PFOS enn det som anses som trygt (tolerabelt inntak i uken (TWI)).

Siden barn og voksne har ulikt spisemønster og kroppsvekt, vil det vi tåler av PFOS fra mat være forskjellig.

PFOS kan gi negative helseeffekter

PFOS og lignende stoffer har blitt brukt i en lang rekke produkter pga. sine vann-, fett- og smussavstøtende egenskaper. Stoffene har blitt brukt i brannskum, slippbelegg i stekepanner, impregnering av tekstiler, kosmetikk, maling og enkelte typer skismurning.

Alle blir derfor til en viss grad eksponert for disse stoffene siden de er i mange forskjellige produkter og fordi de brytes sakte ned i naturen.

Dersom man inntar for store mengder PFOS over tid, kan dette føre til negative helseeffekter som forhøyet kolesterol, påvirkning av leverfunksjon, redusert effekt av vaksiner hos barn og redusert fødselsvekt. Det er derfor viktig at man begrenser inntaket av matvarer som inneholder høye konsentrasjoner. Se Folkehelseinstituttet - Fakta om PFOS og PFOA