Bakgrunn for advarsel mot å spise fisk fra Tyrifjorden

Mattilsynet advarer mot å spise fisk fra Tyrifjorden. Årsaken er lokal forurensing av fluorholdige stoffer (PFAS) i Randselva (ved den nedlagte papiremballasjefabrikken på Viul) som er ført videre til Storelva og inn i Tyrifjorden. PFAS er ikke akutt helsefarlig, men over tid kan disse stoffene øke risikoen for skadelige effekter på immunsystemet.

Abbor

 Foto: iStockphoto

PFAS er en gruppe syntetiske stoffer. Flere av dem brytes svært langsomt ned i naturen, hoper seg opp i kroppen og kan være helseskadelige. For mye PFAS over tid kan blant annet svekke vaksineresponser og beskyttelsen mot infeksjoner.

Sedimentene i hele Tyrifjorden har forhøyede nivåer av PFAS. Analyser av abbor, gjedde og ørret fra området viser at de inneholder betydelige mengder PFAS. Edelkreps har lavere PFAS-nivå enn fisk og krepsing skjer kun i en begrenset periode.

Bakgrunnen for å utvide advarsel til å gjelde all fisk

Mattilsynet har siden mai 2019 hatt advarsel mot å spise enkelte fiskearter i Tyrifjorden. Oppdatert kunnskap om PFAS gjør at advarselen utvides til å gjelde alle fiskearter.

I september 2020 kom det nye beregninger fra det europeiske mattrygghetsorganet EFSA som viser at vi tåler mindre PFAS enn tidligere antatt, og at halvparten av den europeiske befolkningen får i seg PFAS-mengder gjennom mat og drikke som overskrider tålegrensen. Folkehelseinstituttets beregning for norsk kosthold bekrefter EFSAs vurdering.

Å få i seg vann eller fisk som er forurenset med PFAS vil derfor øke risikoen ytterligere for helseskade.

Analyser som Miljødirektoratet har utført, viser at ferskvannsfisk fra Randselva og Tyrifjorden inneholder høye nok nivåer av PFAS til at man overskrider det som er trygt ved inntak av en porsjon fisk i uken.

Mattilsynet advarer derfor mot å spise fisk fra Tyrifjorden og fra Randselva (ved den nedlagte papiremballasjefabrikken i Viul) og videre til Storelva og inn i Tyrifjorden.

Se også:

Folkehelseinstituttet - Fakta om PFAS 

Folkehelseinstituttet - vurdering av PFAS 25.09.2020

EFSA rapport - Risk to human health related to the presence of perfluoroalkyl substances in food