Fortsatt mye radioaktivitet i sopp

Enkelte steder i landet tar sopp fortsatt opp mye radioaktivt cesium fra Tsjernobyl-ulykken i 1986. Dette skyldes at sopp har en helt spesiell egenskap til å ta opp det radioaktive stoffet fra jorda. De giftige soppene tar generelt opp mer radioaktivt cesium enn matsopper. Av de spiselige soppene er rimsopp, blek piggsopp og skjeggriske mer radioaktive enn fåresopp, rødskrubb og kantareller fra samme voksested.Det er i tillegg store lokale og regionale forskjeller.

  • Rimsopp
  • Tabell med oversikt over radioaktivitet i ulike typer sopp.

Selv om den radioaktive forurensningen av cesium-137 i jordsmonnet etter Tsjernobyl-ulykken er nesten halvert, er det fortsatt høye nivåer av radioaktivitet i sopp. Dette skyldes at soppen har en helt spesiell egenskap til å ta opp radioaktivt cesium fra jorda og derfor vil nivåene i sopp holde seg høyt i flere tiår fremover i de mest forurensede områdene.

Årlige målinger av radioaktivitet i sopp

Innsamling av sopp for måling av radioaktivitet startet opp i 1988 og har pågått siden. Soppsakkyndige fra Norges sopp- og nyttevekstforbund står for mesteparten av innsamlingen og soppen blir analysert for cesium-137 ved Strålevernets egne laboratorier eller ved et annet analyselaboratorium.

Store geografiske forskjeller

Resultater på cesium-137 i sopp fra utvalgte kommuner er vist i figur 1. Resultatene viser at sopp fra områder med mye nedfall fra Tsjernobyl-ulykken har de høyeste nivåene og at ulike arter tar opp ulik mengde radioaktivt cesium.

Radioaktive verstinger

Av de giftige soppene er det reddikmusserong, rødbelte slørsopp, brun ringløs fluesopp og pluggsopp som tar opp mest radioaktiv forurensning. Av de spiselige matsoppene tar rimsopp og blek piggsopp opp mest forurensning mens fåresopp, rødskrubb og kantareller tar opp lite radioaktivt cesium. Artene steinsopp, skjeggriske, brunskrubb, gulrød kremle og granmatriske tar opp middels med radioaktivt cesium fra jorden.

Vedvarende problem

I motsetning til radioaktivitetsnivåene i planter, er det liten nedgang i sopp de siste 10-15 årene. I tillegg til at ulike arter tar opp ulik mengde er det store geografiske forskjeller. Dette skyldes ulik fordeling av radioaktivt nedfall i Norge etter Tsjernobyl-ulykken, hvor fjellstrøkene i Sør-Norge, Nord-Trøndelag og sørlige deler av Nordland ble hardest rammet.

Kostholdsråd

Nivåene av radioaktivt cesium i sopp er vanligvis ikke noe hinder for å spise selvplukket sopp selv om nivåene overstiger grenseverdien på 600 Bq/kg ferskvekt for omsetning av sopp. I kostholdsrådene fra Mattilsynet anbefales det at ingen bør spise mat som inneholder mer enn 20 000 Bq/kg radioaktivt cesium, og at det totale inntaket av radioaktivt cesium ikke overstiger 80 000 Bq/år, eller 40 000 Bq/år for gravide, ammende og barn under to år.