Gravide og ammende bør ikke spise torsk fisket utenfor Kragerø

Undersøkelser viser at torskefilet fra torsk fisket i skjærgården utenfor Kragerø inneholder forhøyede mengder kvikksølv. Siden kvikksølv kan skade den nevrologiske utviklingen hos foster og små barn, advarer Mattilsynet derfor gravide og ammende mot å spise torsk fangstet i skjærgården utenfor Kragerø.

Torsk

 Foto: Lauritzen og Westhammer, Norwegian Seafood Export Council, wwwt.seafood.no

Advarselen kommer på bakgrunn av en undersøkelse Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (Nifes) har gjort av kvikksølv i torskefilet fra 15 fjorder og havner langs norskekysten.

- Analyseresultater i rapporten viser at torskefilet fra torsk fisket utenfor Kragerø har et betydelig innhold av kvikksølv, sier seniorrådgiver i Mattilsynet, Harald Nordås.

Foster og spedbarn følsomme

Kvikksølv er en meget giftig forurensing, og i fisk og skalldyr er hovedbestanddelen som metylkvikksølv.

- Metylkvikksølv er svært skadelig og utgjør den største helserisikoen. Foster og små barn er spesielt følsomme for metylkvikksølv, siden de kan påføres skade i den nevrologiske utviklingen, forteller Nordås. 

Gjennomsnittsverdiene av kvikksølv på torsken som er undersøkt var på mellom 0,20 og 0,36 mg/kg våt vekt, noe som er under den øvre grenseverdien på 0,5 mg/kg våt vekt.

- Men det er over den anbefalte grensen Vitenskapskomiteen for mattrygghet anbefaler for gravide og ammende. Den grensen er på 0,2 mg/kg, og er et viktig “føre-var”-tiltak, sier Nordås. 

Mattilsynet advarer derfor gravide og ammende mot å spise torskefilet fisket innenfor en linje fra Buktene via Store Skrue til Jomfruland og videre via Vestre Rauane og inn til fastlandet.

Denne advarselen kommer i tillegg til det eksisterende kostholdsrådet for Kragerø om ikke å spise skjell plukket i Kragerø havn innenfor Nepa-Furuholmen-Øya-Midfjordskjær-Malmhella. Det er på grunn av forurensing av PAH og dioksiner.

Ikke spis fiskelever

På generelt grunnlag er det gitt advarsel mot å spise fiskelever fra selvfangst innenfor skjærgården (grunnlinjen), på grunn av generelt forhøyete nivå av miljøgifter som akkumuleres i lever.

Du har ansvar for selvfangst

- Når det gjelder fiske og fangst til eget bruk, må fisker og konsument selv ta ansvaret for både kvaliteten og for at maten er trygg, sier Nordås. 

Før sanking av f. eks. blåskjell må man først sjekke blåskjellvarselet for om det er registrert algegifter i skjell i området.

Råd for at du skal kunne vurdere mattryggheten

Høyt inntak av miljøgifter har uheldige effekter på helsen. Effektene inntrer ikke før det har samlet seg opp en viss mengde av stoffet i kroppen. Derfor er det inntaket av miljøgifter over tid som har betydning.

Mattilsynet gir råd som fritidsfiskere/konsumenter av selvfangst kan støtte seg til for å vurdere om selvfangstet sjømat er trygg. Mattilsynets råd er basert på vitenskapelige undersøkelser og vurderinger gjort av ekspertkomiteer.

- Mattilsynet gir råd om å begrense inntaket av selvfangst når det er kjent at fisk og sjømat fra forurensede havner, fjorder og innsjøer har innhold av uønskede stoffer som overskrider øvre grenseverdier, avslutter Nordås.

Kontaktpersoner i Mattilsynet:
Jan Egil Aronsen, distriktssjef, distriktskontoret Nedre Telemark. Tel: 35 57 32 66 / 975 04 645
Harald Nordås, seniorrådgiver, hovedkontoret – seksjon for fisk og sjømat. Tel: 55 21 57 41