Lavt nivå av radioaktivitet i beitevekster

Veterinærinstituttet har funnet lave nivåer av det radioaktive stoffet cesium-137 fra Tsjernobyl i beitevekster som smylegress, blåbærlyng, steinsopp og blek piggsopp, som er vekster som beitedyr gjerne spiser. Prøvene ble samlet inn fra ulike deler av landet høsten 2018 som en pilotstudie.

Mange typer som i en mix

 Foto: iStockphoto

Veterinærinstituttet er involvert i overvåking og beredskap på radioaktivitetsområdet gjennomanalysevirksomhet og rådgivning overfor Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Mattilsynet og Kriseutvalget for atomberedskap.

Siden Tsjernobyl-ulykken i april 1986 har man i Norge vært oppmerksomme på at planteetende dyr kan få i seg radioaktive isotoper når de beiter i utmark. Fjellstrøkene i Sør-Norge, samt Nord-Trøndelag og sørlige deler av Nordland fikk spesielt mye radioaktivt nedfall fra Tsjernobyl, men også andre områder ble berørt.

Det var ingen områder med spesielt høy radioaktivitet i dette materialet. I 75 % av prøvene var det ingen målbar radioaktivitet. Alle prøvene viste radioaktivitetsnivå lavere enn den generelle grenseverdien på 600 Bq/kg som gjelder for mat. Det er det radioaktive stoffet cesium-137 med 30 års halveringstid, som måles.

Der flere av vekstene ble funnet på samme sted, viste blek piggsopp gjennomgående høyest nivå av radioaktivitet. Dette bekrefter det man vet fra tidligere, at piggsoppen er blant soppartene som tar opp relativt mye radioaktivitet. Mellom de andre vekstene var det ikke sikre forskjeller i radioaktivitet.

Les hele rapporten: Radioaktivitet i beitevekster høsten 2018.