Mattilsynet opphever advarselen mot å spise blåskjell i Sunndalsfjorden

Nye undersøkelser av skjell i Sunndalsfjorden viser lave nivå av miljøgifter og tungmetaller. Mattilsynet opphever derfor advarselen fra 2005 mot å spise skjell fra Sunndalsfjordener plukket innenfor en linje mellom Fjøseid og Eide.

Blåskjell

 Foto: iStockphoto.com

Mattilsynet oppfordrer de som skal plukke blåskjell de skal spise om alltid å sjekke blåskjellvarselet først. Det er fordi det kan oppstå lokal oppblomstringa av alger som kan forgifte blåskjell og andre skjell i perioder.

Nye undersøkelser viser nedadgående trend

Det er NIVA som har undersøkt blåskjellene i Sunndalsfjorden for innhold av miljøgiften PAH og tungmetaller.

- De senere rapportene viser en nedadgående trend, og den siste rapporten viser at blåskjellenes innhold av miljøgifter er blitt svært lave, og langt under grenseverdien. Det betyr at det ikke lenger er grunnlag for advarselen vi ga i 2005. Derfor opphever vi den, sier Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet.

For å ha oversikt over hvordan PAH-forurensingen i Sunndalsfjorden utvikler seg, fortsetter overvåkingen med nye undersøkelser hvert 3. år framover.