Mattilsynet opphever sjømatadvarsel for Fedje

Resultater fra undersøkelser av sjømaten fra området rundt ubåtvraket utenfor Fedje viser at sjømaten er trygg. Mattilsynet opphever derfor dagens advarsel om at små barn, gravide og ammende ikke bør spise sjømat fra området rundt ubåtvraket.

En rød taskenkrabbe

 Foto: Colourbox

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har sammenstilt alle analyseresultatene fra undersøkelsene av sjømaten vest av Fedje. Sammenstillingen viser at det ikke er noe som tyder på at kvikksølvet fra området rundt og ved vraket av U-864 har påvirket sjømaten i området i nevneverdig grad. Resultatene fra dette området er omtrent identiske med det en finner langs resten av kysten.

–Ut fra de siste resultatene og sammenligningen av ti års undersøkelser, viser resultatene at sjømaten er trygg i havet vest av Fedje. Det er ikke lenger er behov for den «føre-var»-advarselen til gravide, ammende og små barn som har vært her. Derfor opphever vi det, sier Lise Torkildsen, seksjonssjef ved Mattilsynets seksjon for sjømat.

Gravide, ammende og små barn er likevel beskyttet av Barn, gravide og ammende bør ikke spise brun krabbemat. Det gjelder for hele kysten.

Fiske- og fangstforbud ved vraket

Kystverket har lagt ned forbud mot å fange fisk tett opptil vraket, og det er dessuten forbud mot å ferdes ved vraket. Det er for å hindre at fangst eller annen aktivitet i området bidrar til at forurensingen fra vraket blir forverret og ødelegger strømmålerne på bunnen.

Mange år med undersøkelser

Den tyske ubåten U-864 ble senket utenfor Fedje i 1945. Om bord kan det ha vært 60-70 tonn metallisk kvikksølv i lasten. Ubåt-vraket ble funnet i 2003. Siden da har Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) på vegne av Kystverket tatt prøver av kvikksølv i fisk og skalldyr i området rundt vraket. Prøvene er tatt ved tre lokasjoner; ved vraket, fire sjømil nord og fire sjømil sør for vraket. Alle resultatene fra undersøkelsene blir nå presentert i ny en rapport.

De siste prøvene ble tatt sommeren 2014. Analysene av filet av brosme viser samme kvikksølvnivå som resultatene fra de foregående årene. Det gjennomsnittlige kvikksølvinnholdet i fileten fra brosme ved vraket, fire sjømil nord og fire sjømil sør for vraket var henholdsvis 0,27, 0,25 og 0,23 mg/kg våt vekt.

For klokjøttet (hvitt kjøtt) fra taskekrabber var kvikksølvinnholdet fra de tre i gjennomsnitt henholdsvis 0,074, 0,075 og 0,094 mg/kg våt vekt. Resultatene i 2014 var lave og omtrent som gjennomsnittet for de foregående årene.

Gjennomsnittet av kvikksølv i brunmaten (leveren) fra taskekrabbene, hadde som de foregående årene forholdsvis lave verdier. Innholdet i brunmaten i krabbene nærmest vraket har likevel noe høyere innhold enn bakgrunnsnivået for kysten.

Norges grenseverdi for kvikksølv i fisk og skalldyr (her klokjøtt (hvitt kjøtt) fra taskekrabber) er 0,50 mg/kg våt vekt.

Kontakt:
Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910