Nye undersøkelser styrker advarselen mot å spise ferskvannsfisk i områder rundt flyplasser

Mattilsynet ga i 2020 advarsel mot å spise ferskvannsfisk fisket i områder rundt flyplasser fordi fisken kan være forurenset med fluorholdige stoffer (PFAS) fra brannslukkingsskum. Nye undersøkelser av PFAS-innholdet i ferskvannsfisk fra Vansjø støtter opp om advarselen.

To ørret på en stein ved vannet.

Illustrasjonsfoto Foto: Mattilsynet (Kai Myhre)

Mattilsynet har gått gjennom nye data (fra 2020) om PFAS i ferskvannsfisk fra Vansjø ved Rygge flyplass. PFAS var til stede i alle prøvene som ble analysert fra ulike deler av Vansjø, og viser at hele Vansjø er påvirket av PFAS-forurensing.

Les mer om advarselen mot å spise ferskvannsfisk  fra områder rundt flyplasser