Senker grensen for tolerabelt inntak av kadmium

EUs vitenskapskomité for mattrygghet, EFSA, har vurdert nye data om forekomst og helseeffekter av kadmium i mat. Konklusjonen er at EFSA senker grensen for tolerabelt ukentlig inntak fra 420 mikrogram/uke til 150 mikrogram/uke. Inntaksberegninger viser at det gjennomsnittlige inntaket av kadmium fra mat i EU ligger rundt denne grensen.

Det er særlig nyrene som er utsatt for helseskadelige (toksiske) effekter av kadmium. I tillegg kan kadmium bidra til benskjørhet. Kadmium er også klassifisert som kreftfremkallende.

Det er det totale inntaket av kadmium gjennom alt du spiser over tid som har betydning for helsen. Tolerabelt ukentlig inntak er et mål for hvor mye man kan innta av et stoff hver uke gjennom hele livet uten at det har noe helseeffekt. Grunnen til at denne grensen for kadmium nå er senket er at nye data viser at de aller første tegn på at nyrene har fått en for stor belastning av kadmium kommer til uttrykk når inntaket er over 150 mikrogram/uke over lang tid.

European Food Safety Authority (EFSA), understreker at det er lite sannsynlig at man får skader på nyrene med det inntaksnivået man har i EU per i dag, men at det er ønskelig at inntaket reduseres for populasjonen som helhet. Inntaket av kadmium fra kostholdet i Norge ligger på samme nivå som i EU.

EFSA skriver at røyking bidrar like mye til inntaket av kadmium som næringsmidler.

Kadmium tas opp via jord

Kadmium i mat stammer fra plantenes opptak gjennom røttene. Kadmiuminnholdet i jord bestemmes av naturlig innhold, nedfall via luft og det som tilføres med gjødsel og jordforbedring.

Spis variert

Det er korn og kornprodukter, grønnsaker (rotgrønnsaker) og poteter som bidrar mest til inntaket av kadmium siden dette er næringsmidler man spiser store mengder av. De høyeste verdiene av kadmium har imidlertid blitt funnet i innmat av dyr, skjell, sjokolade, skogsopp og kosttilskudd. Det er også kjent at solsikkekjerner kan inneholde mye kadmium.

Det beste rådet når det gjelder inntak av kadmium er å spise variert og balansert.

Norge deltar på arbeidsgruppemøtene i EU Kommisjonen som nå skal vurdere om det er mulig å iverksette tiltak som kan bidra til å redusere inntaket av kadmium hos den europeiske befolkningen.