Er det mer plantevernmidler i importert mat?

I enkelte produkter (bl.a. bønner og friske urter fra Asia) har det blitt funnet rester av plantevernmidler som ved stort inntak har kunnet representere helsefare. Dette er funn i varer som omsettes i svært begrenset omfang slik at man likevel kan si at både norsk og importert mat er trygg. Men det er gjennomgående en høyere andel av importert mat som inneholder rester av plantevernmidler enn norsk mat. I 2012 ble det påvist rester i 56,7% av de importerte stikkprøvene som ble testet. Av norske stikkprøver var 68 % uten påvisbare rester. Forskjellen man ser mellom norsk og importert mat skyldes et kjøligere klima, som gjør at vi slipper en del skadegjørere som finnes i varmere land. Videre har vi en streng godkjenningsordning samt en generell holdning om å bruke minst mulig plantevernmidler i landbruket. Det har ikke blitt påvist overskridelser av grenseverdier i norskproduserte produkter de siste årene.