Hvordan er overvåkingen i Norge sammenlignet med andre land?

Norge undersøker ca 1400 prøver pr år, noe som er på nivå med øvrige nordiske land. I 2013 ble hver prøve analysert for ca 320 forskjellige plantevernmidler. Analysetiden for prøver i Norge er 10 virkedager for de fleste stoffene. Sammenlignet med andre land har vi et godt overvåkingsprogram i Norge.

Dataene fra den norske overvåkingen sendes årlig inn til EUs mattrygghetsorgan EFSA, og sammenstilles med analysedataene fra de europeiske landene. EFSA gjør videre inntaksberegninger for hele den europeiske befolkning, som offentliggjøres i egne rapporter.