Hvorfor er det grenseverdier for stoffer som ikke brukes i Norge?

I Norge har vi bare godkjent midler som vi virkelig har behov for her. På grunn av klima og naturforhold har andre land et annet behov for plantevernmidler enn det vi har og importert frukt og grønnsaker kan derfor ha rester av midler vi ikke har godkjent for bruk her. Siden vi importerer mye frukt og grønt til Norge, må vi også ha grenseverdier for midlene som brukes i utlandet.