Hvorfor er det rester av plantevernmidler i noen matvarer og ikke i andre?

Dette avhenger av flere ulike faktorer. Preparatets kjemiske og fysiske egenskaper virker for eksempel inn på dets evne til å trenge inn i planten og på hvor raskt stoffet brytes ned. Ulike egenskaper hos de ulike kulturene som f.eks. morfologi (form, størrelse) og vekst vil også ha en viss betydning. I tillegg spiller også klima inn. Vel så viktig er dosering, antall behandlinger og tidspunkt for behandling. Sjansen for å finne igjen rester av et middel som blir brukt en gang tidlig på våren mot f.eks. ugress er betraktelig mindre enn sjansen for å finne rester av et preparat som påføres flere ganger og senere i sesongen, som for eksempel soppmiddel i jordbær.

Alle plantevernmidler skal ha en godkjent etikett, hvor blant annet dosering og behandlingstidspunkt er spesifisert, og bonden er forpliktet til å følge denne. Hvert år overvåker Mattilsynet og analyserer rundt 1350 prøver av frisk frukt, grønnsaker, korn, samt bearbeidete næringsmidler inklusive barnemat. Årsrapportene finnes på Mattilsynets hjemmesider. Mattilsynet - Plantevernmiddelrester