Hvorfor sendes matvarene ut på markedet uten å være kontrollert for plantevernmidler?

Det er en del som tror at overvåkingsprogrammet til Mattilsynet går ut på å kontrollere all mat før det havner i butikkhyllene. Det er imidlertid ikke mulig å kontrollere alt før det legges ut til salgs, siden analyse av prøvene tar 10 virkedager og frukt og grønnsaker har begrenset holdbarhet. Mattilsynets kontroll er derfor primært et overvåkingsprogram.

Det er importørene/grossisters ansvar at produkter de omsetter ikke inneholder rester av plantevernmidler over tillatte grenseverdier. Dette gjør de ved å ta ut egenprøver for analyse, både i løpet av importen og før de importerer inn større partier.

Mattilsynet tar stikkprøver av et variert utvalg av frukt og grønnsaker over hele landet for å få informasjon om hvordan situasjonen er, for å fange opp problemer og eventuelt for å sette inn tiltak. Når vi finner rester som overskrider gjeldende grenseverdi, kan vi stoppe neste parti med tilsvarende vare til prøver fra dette er analysert. Analyselaboratoriet prioriterer da denne ene prøven slik at vi kan få resultatet innen 24 timer. Viser analysene nytt funn over grenseverdien, blir det nedlagt omsetningsforbud for partiet. Hvis ikke, kan partiet gå ut på markedet. På denne måten fungerer overvåkingsprogrammet også i enkelte tilfeller som et kontrollprogram. Norske produsenter som har varer med funn over grenseverdien blir også fulgt opp av Mattilsynets distriktskontorer, som undersøker hvorfor det her har skjedd en overskridelse.