Unngår man plantevernmidler i maten ved å spise økologiske produkter?

Bonde sprøyter plantevernmidler på åker

 Foto: Colourbox

I økologisk produksjon skal det ikke brukes kjemiske plantevernmidler. Først og fremst skal andre metoder for ugras og skadedyrbekjempelse benyttes, for eksempel valg av sykdomsresistente sorter og tilrettelegging for skadedyrenes naturlige fiender.

Det finnes likevel et begrenset antall midler som er tillatt å bruke i økologisk dyrking, som for eksempel svovel og enkelte biologiske plantevernmidler (nyttedyr, sopp, bakterier eller virus). I tillegg er det tillatt å bruke såkalte "basisstoffer". Mattilsynet har laget en liste over slike basisstoffer hvor det fremgår hvilke stoffer som kan brukes i økologisk produksjon. Se også liste over hvilke plantevernmidler som kan benyttes i økologisk produksjon, og liste over godkjente nytteorganismer.