Bør jeg unngå å bruke aluminiumsgryter til syrlig mat?

Jeg har lest at matlaging i aluminiumsgryter frarådes fordi slike gryter avgir aluminium til maten, spesielt dersom maten er sur, for eksempel tomatbasert?

Det stemmer at aluminiumsgryter ikke uten videre egner seg for direkte kontakt med sure næringsmidler, slik som for eksempel bær/saftkoking og surkål. Disse vil kunne reagere med kjelen og gjøre at man får økte mengder aluminium i maten.

Produsenten av kjelen har imidlertid plikt til å vurdere mulig helserisiko ved overføring av stoffer fra materialene som er benyttet til maten. De skal også merke produktet dersom det er knyttet spesielle begrensninger til bruken av den. Er du usikker bruk av aluminiumsgrytene dine bør du ta kontakt med produsenten.

Ut fra hva vi vet om aluminiums giftighet, er det lite sannsynlig at det er helsefarlig å spise mat med små mengder aluminium. Aluminium tas i liten grad opp i tarmen (under 1 prosent), og vil av den grunn være lite giftig for mennesker.