Risikovurdering:

2015: EFSA med ny vurdering av bisfenol A

Nye data bekrefter EFSAs (European Food Safety Authorithy) tidligere konklusjon om at bisfenol A (BPA) kan ha effekt på immunsystemet hos dyr, men kunnskapen er for begrenset til å trekke konklusjoner for menneskers helse.

Plastikkbokser med grønnsaker

 Foto: Colourbox.com

BPA brukes blant annet som byggestein i matemballasje av plast. Etter en forespørsel fra nederlandske myndigheter har EFSA vurdert to studier som ikke var publisert på tidspunktet for deres siste omfattende risikovurdering av BPA. EFSA uttaler at det er viktige begrensninger i måten studiene ble utformet og gjennomført på. Videre er dataene fra undersøkelsene for variable til å kunne bli brukt til å sette et nytt tolerabelt daglig inntak (TDI) for BPA.

Tolerabelt daglig inntak for bisfenol A er redusert

EFSA har redusert tolerabelt daglig inntak for BPA fra 50 til 4 mikrogram per kg kroppsvekt per dag. Dette har igjen ført til at Kommisjonen i EU nå arbeider med å sette nye grenseverdier for Bisphenol A i matemballasje. Norske myndigheter ved Mattilsynet deltar i dette arbeidet.

Bisfenol A skal vurderes videre

Tolerabelt daglig inntak som EFSA har satt er midlertidig, og EFSA har forpliktet seg til å revurdere BPA igjen når en to-årig studie av det amerikanske «National Toxicology Program» er tilgjengelig. Denne studien er forventet å være ferdig i 2017.

Les mer om EFSAs vurdering av bisfenol A hos Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).