Er det skadelig å oppbevare leverposteien i den originale metallboksen?

Er det skadelig å oppbevare leverposteien i den originale boksen?

Nei, vi har ikke belegg for å si at oppbevaring av mat i åpnet original boks er skadelig.

Det er ikke påvist at en åpnet boks avgir større mengder av metaller enn en uåpnet boks innen et tidsrom som tilsvarer vanlig holdbarhet av et næringsmiddel i åpnet emballasje.

Dette har for eksempel vært undersøkt for bokser med innvendig tinnbelegg ved å måle om mengden av tinn avgitt fra innvendig tinnbelegg øker når boksen har stått åpnet en uke. Det ble ikke påvist noen økning i avgitt mengde tinn.

Andre typer bokser kan ha et innvendig lakkbelegg. Det er ikke offentliggjort resultater som viser at stoffer avgis fra lakken som følge av at boksen har stått åpnet.

Det må understrekes at det er næringsmiddelprodusentens ansvar at emballasjen er trygg å bruke til ulike næringsmidler.