Er det trygt å bruke iskrembokser i mikrobølgeovn? 

Det er viktig å bruke riktige beholdere/emballasje i mikrobølgeovnen. De må ikke være laget av materialer, som hindrer mikrobølgene i å varme opp maten. De må heller ikke avgi skadelige stoffer til maten.

Følgende materialer kan normalt benyttes i mikrobølgeovn forutsatt at de er merket fra produsent:

  • Varmebestandig glass, keramikk, porselen og stentøy.
  • Polyetylentereftalat (PET). PET er ofte merket PET eller et ett-tall inne i en trekant.
  • Plastbokser, stekeposer av PET og plastbelagte pappbokser belagt med PET inn mot næringsmiddelet.
  • Plastbeholdere, som er spesielt beregnet til bruk i mikrobølgeovn, kan være fremstilt av polypropylen; - ev. merket med PP eller et fem-tall, eller high density polyethyen - ev. merket med HDPE eller et to-tall.
  • Beholdere av PP og HDPE bør kun anvendes til retter med lavt fett- og sukkerinnhold(# se forklaring under)
  • Lave aluminiumsbakker kun i mikrobølgeovner produsert etter 1980, sjekk ovnens bruksanvisning.
  • Plastfilm, som er beregnet til mikrobølgeovn les merkingen på emballasjen.

Små stykker aluminiumsfolie kan brukes til f.eks. til å dekke til ben på fjærkre og halen på fisk for å unngå at de blir overkokt/-stekt. Det er viktig at aluminiumsfolien er minst to centimeter fra ovnsiden, ellers kan det dannes gnister som skader ovnen.

Grunnen til at vi sier man ikke bør varme opp fet mat i denne typen beholdere er at fett- og sukkerholdig mat blir svært varm i mikrobølgeovn og kan reagere med plasten slik at det frigis stoffer fra plasten til maten som varmes opp.