Ingen funn av fluorerte stoffer i papp og papir

Mattilsynet har analysert matkontaktmaterialer av papp og papir for innhold av utvalgte fluorerte stoffer. Det ble ikke funnet målbare nivåer av disse stoffene, som kan være hormonforstyrrende og kreftfremkallende.

Pizza i pizzaeske

 Foto: Colourbox.com

Undersøkelsen ble gjennomført i 2015. Totalt ble 53 produkter på det norske markedet analysert, blant annet mat- og mellomleggspapir, muffinsformer, papirbokser og pappkrus. Fluorerte stoffer brukes i papp og papiremballasje til mat fordi de har vann, fett og smussavstøtende egenskaper. Fluorerte stoffer er en stor gruppe kjemiske stoffer som er lite nedbrytbare og som samler seg i levende organismer. Flere av stoffene mistenkes for å være kreftfremkallende og hormonforstyrrende. Det er ingen forbud eller grenseverdier for fluorerte stoffer i matkontaktmaterialer av papp og papir. Men, det er et krav om at matkontaktmaterialer ikke skal avgi stoffer til maten i mengder som kan gi helsefare.

I Danmark er det gjort lignende undersøkelser. I 2009 ble det funnet fluorerte stoffer i 60 prosent av prøvene, mens det i 2013 kun ble funnet i to av 46 prøver.

- Det kan se ut til at høy oppmerksomhet rundt disse stoffene har hatt en effekt. Vi ønsket å se om det samme gjaldt for produkter på det norske markedet. Selv om 53 produkter ikke er spesielt mange, så har vi målrettet valgt ut produkter der vi antok å finne fluorerte stoffer. Vi mener derfor at resultatet gir et godt bilde av matemballasjen som finnes på markedet, sier seniorrådgiver Julie Tesdal Håland i Mattilsynet.

Produktene ble analysert for perfluorerte og polyfluorerte karbonkjeder (blant annet PFOA og PFOS).

- Det finnes flere hundre forskjellige perfluorerte stoffer. Vi har ikke analysert alle, men de stoffene Mattilsynet er mest bekymret for, sier Julie T. Håland.

De tekniske analysene i dette overvåkingsprogrammet er utført av DTU Fødevareinstituttet på oppdrag for Mattilsynet.

EUs mattrygghetsorgan, EFSA, er i gang med en risikovurdering av PFOA og PFOS. I tillegg har Miljødirektoratet i Norge, sammen med Tyskland, foreslått forbud for PFOA i hele EU. Mattilsynet følger med på dette arbeidet.

For mer informasjon kontakt:
Pressevakt i Mattilsynet, mobil 469 12 910