Kan gløgg varmet i vannkjele gi kobberforgiftning?

Kjeler som har fått et kobberbelegg etter mye koking av vann, kan gi forgiftning om de brukes til oppvarming av sure næringsmidler som gløgg. Vann inneholder normalt lite kobber, men der kobber er benyttet som materiale i ledningsnettet vil det skje en viss utlekking av kobber til vannet. Når vannet fra springen varmes opp i en kjele vil små mengder kobber avsettes i kjelen. Hvis den samme kjelen kun benyttes til koking av vann, vil mer og mer kobber avsettes som et belegg inne i kjelen.

Dersom denne vannkjelen brukes til tilberedning av sure næringsmidler slik som gløgg (pH-verdi rundt 3), gelé eller rabarbrasuppe, vil kobberbelegget løses opp i væsken.

Mer ubehagelig enn farlig

Kobber har en akutt irriterende virkning på slimhinnen i magesekk og tarm, og kan føre til brekninger eller oppkast. Kobbersulfat ble tidligere brukt som et effektivt brekkmiddel hos barn med forgiftninger.

Det skal imidlertid betydelige mengder til for å gi alvorlige skader på mage- eller tarmslimhinnen. Det er først da kobberet tas opp i kroppen. Det er med andre ord ingen grunn til engstelse etter inntak av gløgg med kobber, selv om reaksjonen kan føles svært ubehagelig.

Eddikvann fjerner kobber

Dersom du ønsker å bruke vannkjelen til gløgg eller andre sure næringsmidler, bør du først koke opp litt eddikvann. Fyll kjelen helt opp med ca. én prosent eddikvann, la kjelen stå i minst 15 minutter før det varme vannet helles ut. Skyll kjelen godt. Kobberbelegget vil på den måten løses i det sure eddikvannet, og faren for kobberforgiftning er eliminert.

Du må heller ikke bruke vannkoker til tilberedning av sure næringsmidler. Kobber kan være avsatt også i slike produkter i tillegg til at varmeelementet (spiralene) kan være laget av kobber.