Lagring av drikkevann – hvilke beholdere skal jeg velge?

Blå kanne med vann

Illustrasjonsfoto Foto: Colourbox.com

Sjekk merking og les bruksanvisningen

Merkingen skal opplyse om hvorvidt beholderen er ment for kontakt med næringsmidler, inkludert drikkevann. Glass- og gaffelsymbolet er ett av flere merkealternativer. Symbolet illustrerer at beholderen er egnet til kontakt med mat og drikke. Beholderen kan også ha en karakteriserende varebetegnelse, for eksempel "vannbeholder" eller "vannflaske".

For produkter der det er begrensninger knyttet til bruken, som for eksempel type næringsmiddel, temperaturer, oppbevaring, skal det følge med en bruksanvisning. Sjekk derfor også om det er en bruksanvisning for beholderen. I så fall må den følges for å sikre at beholderen ikke avgir uønskede stoffer til drikkevannet.

Skyll beholderen før bruk og skift vann en gang i året

I vann som er tappet fra krana, og blir lagret i lang tid i beholdere, kan det vokse mikroorganismer. Det er viktig å skylle beholderne godt før bruk, og i tillegg er det lurt å skifte ut vannet årlig. Vann som er kjøpt på flaske eller annen beholder har ikke denne utfordringen.


Se flere råd hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Slik lagrer du vann