Risikovurdering av teflon 2006: Teflonprodukter ikke helsefarlige

Normal bruk av teflonbelagte kokekar og stekepanner medfører ikke helsefare. Det viser en helserisikovurdering som Folkehelseinstituttet har utført på oppdrag fra SFT og Mattilsynet.

Folkehelseinstituttet dokumenterer på bakgrunn av den informasjonen som er tilgjengelig i dag, at eksponering for teflon og PFOA (som frigjøres fra teflon ved oppvarming) er meget lav. Mattilsynet understreker at det er produsenten som er ansvarlig for å levere trygge produkter og at det i denne undersøkelsen er teflon og PFOA som er undersøkt.

Svært høy temperatur kan gi giftig gass Teflon blir vanligvis ikke utsatt for temperaturer over 265 varmegrader. Nedbrytning av teflon starter ved oppvarming til over 317 grader Celsius og det vil da dannes ulike perfluorerte gasser som ikke bør pustes inn. Skulle du være så uheldig at du tørrkoker en teflonpanne bør du snarest lufte grundig.

Ikke bruk gryter som flasser av

På gamle panner kan biter av teflon flasse av og man kan man få i seg små mengder av teflonbelegget i maten som er tilberedt i gryten.

Vi har ikke noen grunn til å tro at små biter av teflon i maten utgjør et helseproblem, men samtidig er det flere grunner til ikke å bruke en stekepanne som flasser. Det kan være stoffer under overflatebelegget som ikke er egnet til kontakt med mat, og slike panner kan også være vanskelige å rengjøre.