Servise og bestikk av melamin-bambus er forbudt å selge

Det er populært med kopper, tallerkener, bestikk osv. som markedsføres som alternativer til plast. Eksempler på dette er bambuskopper og -tallerkener. Mange av disse inneholder imidlertid melamin. Melamin er plast, og produkter som inneholder melamin er derfor plastprodukter. Det er ikke tillatt å tilsette bambus som fyllstoff i plastmaterialer og servise og bestikk av melamin-bambus er derfor ikke tiltatt å omsette.

Illustraasjonsfoto av to orange firkantede skåler

Illustrasjonsfoto Foto: Colourbox.com

Melamin og formaldehyd brukes i produksjon av melaminplast, og kan avgis til matvarer og utgjøre en helserisiko. Det er derfor satt strenge grenser for hvor mye av disse stoffene produktene kan avgi (migrere) til maten. Det har vært noen tilfeller der det er påvist betydelige overskridelser av melamin eller formaldehyd til mat og drikke. Ved slike funn trekkes produktene fra markedet og informasjon om funnene meldes i det europeiske meldesystemet for utveksling av informasjon om helsefarlig mat og fôr (RASFF).

Plantebaserte fyllstoffer som bambus, mais og hvete er ikke risikovurdert av EUs Mattrygghetsorgan (EFSA), og vi vet derfor ikke om bruk av disse stoffene i plastprodukter er trygge. De er dermed ikke på listen over stoffer som er lov å tilsette i plast.

Det er virksomhetens ansvar at produktene deres følger regelverket og er trygge i bruk.

Hvilke produkter er forbudt?

Servise og bestikk av melamin er tillatt så lenge de ikke avgir melamin eller formaldehyd til maten i mengder over grenseverdiene. Service og bestikk som består av kun bambus er også tillatt. Servise og bestikk av melaminplast som er tilsatt plantebasert fyllstoff som bambus, mais og hvete, er derimot ikke tillatt. Kombinasjonen av melaminplast og bambus har i enkelte tilfeller også vist høyere migrasjon av melamin og formaldehyd.

Har du slike produkter hjemme?

Produkter av melamin og bambus som allerede er kjøpt, trenger nødvendigvis ikke å kastes. Kontakt produsent eller utsalgsstedet om du er usikker på hva dine tallerkener, kopper eller bestikk er laget av. «Melamin-bambus produkter» kan være trygge i bruk, men de må da ikke avgi melamin eller formaldehyd i mengder over grenseverdiene. Dersom produsenten ikke kan dokumentere at produktene er trygge i bruk, er Mattilsynets råd å ikke bruke de.

I 2019 analyserte Mattilsynet 30 produkter av melaminplast, hvor 19 av produktene også inneholdt bambus. To av disse produktene avga for mye melamin og/eller formaldehyd. Disse produktene skal ikke være på markedet lenger. I rapporten er det en oversikt over hvilke produkter vi analyserte.

Les mer og se rapporten: Analyser av malaminprodukter 2019 (Mattilsynet.no).

Produktene er ikke biologisk nedbrytbare

Mange «melamin-bambus produkter» har blitt markedsført som et alternativ til plast, biologisk nedbrytbare, naturlige osv. Dette stemmer ikke når produktene inneholder melamin eller annen plast. Slik markedsføring anses derfor som villedende.