Spørsmål og svar om bambus-melamin servise

Hvorfor er bambus ikke tillatt i plastmaterialer?

I 2020 avklarte EU-kommisjonen at matkontaktmaterialer av plast som inneholder plantebasert fyllstoff som f.eks. bambus, hvete og mais ikke er tillatt. Grunnen til dette er at disse plantebaserte stoffene er ikke godkjent til bruk i plastmaterialer. Produktene er derfor ikke lov å importere, produsere eller omsette. Mer informasjon om dette her: Matkontaktmaterialer av plast som inneholder bambus er ikke tillatt

Hvorfor er bambus brukt?

Bambus og andre plantebaserte stoffer har blitt tilsatt plast som fyllstoff for å redusere mengden plast i produktet. I noen tilfeller er disse plastproduktene merket og markedsført som «biologisk nedbrytbart», «miljøvennlig» eller «naturlig», noe som ikke er korrekt. Det er heller ikke lett å se at disse produktene faktisk også består av plast.

Hva er helsefaren ved disse produktene?

Melamin kan gi skader på nyrene. Det har tidligere vært noen forgiftningstilfeller med melamin, blant annet fra forurenset morsmelk i Kina i 2008. Mengdene melamin var imidlertid betydelig høyere enn det som er funnet i matkontaktmaterialer. Formaldehyd er kreftfremkallende ved inhalasjon. Det er klassifisert som et CMR-stoff i kategori 1B.

Hva med bambus-melamin produkter som overholder grenseverdiene for melamin og formaldehyd?

Selv om grenseverdiene for melamin og formaldehyd overholdes, så er produktene forbudte på grunn av innholdet av bambus. Der det for konkrete produkter foreligger dokumentasjon på at migrasjonen er under grenseverdiene, indikerer det at disse produktene er trygge å bruke med tanke på melamin og formaldehyd. De er fremdeles ulovlige å importere/omsette fordi det er brukt et tilsetningsstoff som ikke er godkjent (bambus), men produktene trenger ikke nødvendigvis å kastes av forbrukere som allerede har kjøpt de.

Er alle bambus-melamin-produkter helsefarlige?

Mattilsynet vet ikke hvor mange matkontaktmaterialer bestående av plast og bambus som har vært omsatt på det norske markedet som kan utgjøre en risiko for helsefare. I 2019 gjorde Mattilsynet analyser av 19 produkter og vi fant overskridelser av melamin i to produkter (10 %). Disse produktene ble trukket fra markedet. Mattilsynet har i tillegg mottatt noen meldinger på enkelte produkter gjennom det europeiske meldesystemet for helsefarlige produkter, RASFF. Disse produktene er også trukket fra markedet.

Mitt barn har spist mat og drukket fra slike tallerkener og kopper. Bør jeg være bekymret?

Nei, vår vurdering er at du ikke trenger å være bekymret. Når man vurderer helserisiko setter man grenseverdiene med en god sikkerhetsmargin, men det er likevel viktig å ikke utsette barn for slike uønskede stoffer. Produktene kan utgjøre en helserisiko for barn om de brukes daglig i en lang tid og fremfor alt hvis de brukes til varm, flytende mat og drikke (70 grader eller mer). For å minske risikoen er det derfor viktig at du slutter å bruke disse produktene.

Hva med «rene» bambusprodukter?

Forbudet omfatter ikke produkter som kun består av bambus. Det gjelder kun for plastmaterialer hvor bambus (eller andre plantebaserte tilsetningsstoffer som mais og hvete) er tilsatt.

Er tradisjonelle melaminprodukter trygge?

Matkontaktmaterialer skal ikke avgi stoffer til maten i mengder som kan utgjøre en helsefare. Det er produsentens ansvar at melaminproduktene ikke avgir melamin og formaldehyd over grenseverdiene som er satt. Tidligere ble det gjort en del funn av melamin eller formaldehyd over disse grenseverdiene i melaminprodukter importert fra Kina eller Hong Kong. Derfor er det et eget regelverk på plass som sørger for særskilt kontroll av disse produktene i grensekontrollen. Dette har ført til en nedgang i andelen av produkter med for høye nivåer av melamin og formaldehyd.
 

Riktig bruk er viktig. Sjekk derfor merkingen for eventuell bruksanvisning. Vi har informasjon om bruk her:

Sjekk om emballasjen er egnet

Egnet emballasje i mikrobølgeovn