Akrylamid i mat er et folkehelseproblem

Akrylamid i mat er fortsatt et helseproblem, viser en risikovurdering fra den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet - European Food Safety Authority (EFSA).

Potetgull med rifler

Illustrasjonsfoto Foto: iStockphoto.com

Risikovurderingen bekrefter tidligere vurderinger om at akrylamid i mat potensielt øker risikoen for å utvikle kreft. Dette gjelder for forbrukere i alle aldersgrupper. Konklusjonen har ikke endret seg siden utkastet til risikovurderingen var på åpen høring i 2014.

Akrylamid dannes ved høy temperatur

Akrylamid er et kjemisk stoff som dannes naturlig når stivelsesholdige matvarer varmebehandles ved temperaturer over 120 grader. Jo hardere maten blir stekt, fritert eller grillet, desto større risiko er det for at den inneholder akrylamid.

Helseskader av akrylamid

Funn fra dyrestudier viser at akrylamid og metabolitten glysidamid kan skade arvestoff (DNA) og forårsake kreft. Studier på mennesker som viser at akrylamid i mat fører til kreft, er foreløpig begrenset og mangelfulle.

Siden akrylamid finnes i mange typer mat, gjelder helsebekymringen for alle aldersgrupper. Barn er den gruppen som får i seg størst mengde akrylamid per kilo kroppsvekt. Ifølge EFSA er kaffe, pommes frites, kjeks, knekkebrød og brød viktige akrylamidkilder i EU. Her i Norge sier Folkehelseinstituttet at det største akrylamidinntaket kommer fra brød og kaffe.

I tillegg til kreft, har EFSA også vurdert mulige skadevirkninger av akrylamid på nervesystemet, utvikling hos foster og spedbarn og mannlig reproduksjon. Disse effektene ble ikke ansett for å være en bekymring, basert på dagens nivåer av eksponering fra kosten.

Risikovurderingen inneholder også en oversikt over hvordan forbrukere og matindustrien kan redusere mengden akrylamid i mat.

Mattilsynet ber VKM vurdere nordmenns akrylamidinntak

Basert på EFSAs konklusjoner, ber Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å vurdere hvor mye akrylamid nordmenn får i seg gjennom mat.