Er det minst akrylamid i filterkaffe eller espresso?

Det er antakelig omtrent like mye akrylamid i espresso og filterkaffe.

Espresso er en forholdsvis mørk type kaffe, det vil si at den har høy brenningsgrad. Kaffe med høy brenningsgrad ser ut til å ha noe lavere verdier av akrylamid enn kaffe med middels eller lav brenningsgrad.

På den annen side er espresso mer konsentrert enn vanlig filterkaffe, og innholder slik sett mer akrylamid av den grunn.

Konklusjonen blir derfor at det antakelig er omtrent like mye akrylamid i espresso og filterkaffe.

Nivået av akrylamid i drikkeferdig kaffe er lavt. Det høye konsumet i Norge gjør likevel at kaffe bidrar forholdsvis mye til eksponeringen av akrylamid.

Akrylamiden dannes under brenningen av kaffebønnene. Både brenningsgrad og type kaffe vil virke inn på hvor mye akrylamid som dannes. Arabica-bønnene (som det meste av kaffen i Norge blir produsert fra) gir  for eksempel kaffe med noe mindre akrylamid enn hva Robusta-bønner gjør.

Akrylamid-dannelsen ser ut til å være noe annerledes i kaffe enn andre næringsmidler. Forsøk har vist at nivået går ned jo kraftigere bønnene blir varmebehandlet, slik at mørk kaffe altså inneholder noe mindre akrylamid enn annen kaffe.

Forskjellen i akrylamidinnholdet mellom ulike kaffetyper er likevel såpass liten at det ikke gir grunn til å foretrekke noen framfor andre.

Les mer om Akrylamid