Furan

Furan er en organisk forbindelse som har vist å ha kreftfremkallende egenskaper hos mus og rotte og er derfor klassifisert som mulig kreftfremkallende for mennesker.

Kaffekopp, espresso

De høyeste nivåene av furan er funnet i kaffe. Foto: iStockphoto.com

Stoffet dannes ved varmebehandling av mat og bidrar til å gi maten smak. Furan er ikke et nytt stoff, det har antakelig vært i varmebehandlet mat til alle tider. Det er ikke et stoff som tilsettes maten. Vi vet ikke akkurat hvordan furan dannes i maten. Trolig er det flere mekanismer som ligger bak, siden stoffet er funnet i så mange ulike matvarer. De høyeste nivåene av furan er funnet i kaffe. Furan er også påvist i blant annet hermetikk og forseglede glassvarer som har vært varmebehandlet (f.eks. hermetiserte grønnsaker, barnemat på glass, pulverbaserte barnegrøter og frokostblandinger).

Det er behov for mer kunnskap om hvordan og hvorfor furan dannes. Dyrestudiene som finnes på dette området i dag er ikke optimale. Det europeiske mattrygghetsorganet (EFSA) har derfor oppfordret medlemslandene til å samle inn data. Norge er kommet lenger enn mange andre land og fikk i 2012 utført en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø. EFSA vil gjøre en ny vurdering av behovet for å regulere stoffet, basert på ny informasjon. En pågående ny amerikansk rottestudie vil forhåpentligvis gi bedre grunnlag for å beregne risikoen for mennesker.

Fordi man foreløpig vet for lite om hvordan furan dannes er det vanskelig å si noe sikkert om hva man kan gjøre for å redusere innholdet av furan eller fjerne furan, både i industrien og hjemme på kjøkkenet. Det eneste generelle rådet man derfor kan gi til forbrukere er å spise variert og balansert. Ikke overdriv inntaket av ett spesielt produkt.

Se også