Har akrylamidnivåene endret seg?

EU-kommisjonen publiserte i 2010 resultater fra overvåkningen i hele EU for 2008. Her ser vi samme mønster som i Norge med at noen produktgrupper har en viss økning og andre grupper har en viss nedgang i akrylamidnivået.

Dette avspeiler igjen sannsynligvis årsvariasjoner og tyder på at det er lite tegn til at det er tydelige trender i retning av en nedgang i akrylamidnivået i maten vår samlet sett.