Hvor farlig er akrylamid?

På grunnlag av dyreforsøk er akrylamid klassifisert som et sannsynlig kreftfremkallende stoff. I store mengder kan det dessuten skade nervesystemet og føre til redusert fruktbarhet.

Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT, som ble en del av Mattilsynet 1. januar 2004) sin vitenskapskomité anslo i 2002 at omkring 40 krefttilfeller i Norge per år kan være forårsaket av akrylamid i mat og drikke. Dette er omkring en prosent av alle antatt kostholdsrelaterte krefttilfeller i Norge.