Råd for å begrense inntak av furan

Furan er et lettfordampelig og fettløselig stoff som dannes i en rekke varmebehandlede kommersielle matvarer. Furan er påvist i mange typer mat, f.eks. kaffe, hermetikk og forseglede matvarer på glass inkludert barnemat som inneholder kjøtt og ulike grønnsaker. Høye konsentrasjoner av furan er funnet i kaffe.

En baby som blir matet av en voksen.

 Foto: iStockphoto

Vitenskapskomiteen for mattrygghet har gjort en risikovurdering av det potensielt kreftfremkallende stoffet furan i den norske befolkningen . De konkluderer med at at dagens inntak av furan gir grunn til bekymring i alle aldersgrupper, men at barn mellom 6 måneder og 2 år er spesielt utsatt. Rapporten viser at barn i ett-årsalderen får i seg mer furan i forhold til kroppsvekten enn større barn og voksne. Middagsmat på glass er hovedkilden til furan for spedbarn og småbarn.

Helsedirektoratet anbefaler å følge de nasjonale kostrådene (Helsenorge.no) for å begrense inntaket av furan, men har laget noen egne råd for spebarn og småbarn.

Helsedirektoratets råd for å begrense furaninntaket hos spedbarn og småbarn

Gi morsmelk i hele første leveår

Hvis mulig, gi spedbarnet morsmelk i hele første leveår, og gjerne lenger, men med tillegg av annen kost fra cirka 6 måneders alder. Det er grunn til å tro at det er lite furan i morsmelk. Morsmelkerstatning er et godt alternativ for dem som av ulike årsaker ikke kan gi morsmelk. Det er ikke gjort målinger av furan i morsmelkerstatninger i Norge.

Gi barnet jernrik grøt fra cirka 6 måneders alder

Grøt er en viktig kilde til energi (kalorier) og jern, som barn trenger ekstra tilførsel av fra cirka seks måneders alder. Både industrifremstilt og hjemmelaget grøt har lavt innhold av furan. Den største produsenten av barnemat har endret sammensetningen av grøt med frukt slik at innholdet av furan nå er like lavt som i annen grøt.

Gi barnet middagsmat fra cirka 6 måneders alder

Lag gjerne hjemmelaget middag. Det er funnet høyt innhold av furan i middagsmat på glass. Vi vet ikke hvordan nivåene av furan er i hjemmelaget mat, men ved å variere maten, minsker du sjansen for at barnet skal få store mengder furan fra enkeltprodukter.

Varm maten opp skånsomt

Furan fordamper lett. Derfor kan det hjelpe å helle middagsmat på glass over i en kjele og varme forsiktig opp på komfyren mens du rører. Vi vet ikke sikkert hvor mye dette kan redusere innholdet av furan, men The European Safety Authority, EFSA, har konkludert med at man kan redusere innholdet av furan i noen matvarer ved å varme opp maten på denne måten.

Gi barnet grønnsaker og frukt fra cirka 6 måneders alder

Frisk frukt og grønnsaker inneholder antioksidanter og vitaminer, som trolig kan beskytte mot uheldige stoffer. Det er viktig å lære barn å like frukt og grønnsaker tidlig, men ikke gi så store mengder at det opptar plassen i små mager til mer næringsrik mat som grøt og middag.

Gi gjerne brødmat når barnet kan tygge

Det ser ut til å være lite furan i brød. Bruk grovt brød med tre eller fire mørke felter på Brødskalaen og variert pålegg.

Rådene over er ikke fullstendige og er utarbeidet med sikte på å begrense inntaket av furan. Utfyllende kostråd finnes i brosjyren «Mat for spedbarn». Den får alle spedbarnsforeldre utdelt på helsestasjonen, og den ligger også på nett.

Følg de nasjonale kostrådene

Rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet konkluderer med at det er høye konsentrasjoner av furan i kaffe. Det er imidlertid lite dokumentasjon for at et moderat inntak av kaffe (3-4 kopper per dag) fører til noen helserisiko for voksne.

Et hovedsakelig plantebasert kosthold med mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk - og begrensede mengder rødt kjøtt, salt og tilsatt sukker - er vist å forebygge kreft og andre alvorlige sykdommer i befolkningen. Ved å følge kostrådene og spise variert minsker du risikoen for høyt inntak av uheldige stoffer - som furan.