Årets siste blåskjellvarsel

Fredag 29. oktober kommer årets siste blåskjellvarsel. Første varsling i 2022 forventes i midten av mars.

Blåskjell som har ponet seg, med persilledryss

 Foto: iStockphoto

Blåskjellvarslet er et tilbud til de som ønsker å plukke skjell til eget bruk. Norske dyrkede blåskjell og andre typer skjell som kjøpes i butikk og omsettes kommersielt skal være kontrollert og trygge.

I 2021 var det 34 uttakssteder langs kysten vår. 18 av disse var kommersielle produksjonsområder for skjell.

Se blåskjellvarselet