Er det best å sanke skjell om sommeren eller vinteren?

Blåskjell som er åpnet

 Foto: iStockphoto

Spørsmål:

Hvordan er "giftsesongen" for blåskjell? Er det best å sanke skjell om sommeren eller vinteren?

Svar:

Blåskjell kan høstes og spises hele året, men marine algegifter i skjell kan forekomme året rundt.

Skjell lever av planktonalger ved å filtrere sjøvann for alger. Enkelte algetyper kan inneholde algegifter som så samles opp i skjellene. Planktonalger blomstrer sjelden om vinteren, men hvis skjellene inneholder mye algegifter senhøstes kan innholdet av algegifter i skjellene være høyt hele vinteren gjennom.

Giftsesongen for skjell varierer fra år til år og fra landsdel til landsdel. Det er derfor ikke mulig å gi angi giftsesongen for ulike deler av kysten.

Skjellene kan spises hele året, men matinnholdet i skjellene avtar i gyteperioden. Gyteperioden er hovedsakelig i april/mai.