Er det mindre algegifter i blåskjell på dypt vann?

Jeg plukker blåskjell når jeg dykker. Gjelder blåskjellvarselet for skjell som lever på ca. 20 m dyp, eller er det for skjell som lever oppe i strandsonen?

Blåskjell som er åpnet

 Foto: iStockphoto

I utgangspunktet gjelder blåskjellvarselet for området hvor analysen er gjort - uavhengig av dybde.

Mengden algegifter kan riktignok variere med dybden, men lite forskning er gjort på dette, så derfor er anbefalingen å vente med å samle skjell for å spise dem til blåskjellvarselet sier "kan spise skjell".