Hvis det er påvist giftige blåskjell, gjelder dette da også andre skjell som o-skjell og kamskjell?

Blåskjell som er åpnet

 Foto: iStockphoto

Algegiftene som forekommer langs norskekysten er hovedsaklig "Diarrhetic Shellfish Poisoning" (DSP) toksiner og "Paralytic Shellfish Poisoning" (PSP) toksiner. Disse giftstoffene gir henholdsvis diarésykdom og paralyse ved lammelser som påvirker nervesystemet. Algene som produserer DSP er av slekten Dinophysis spp., og PSP produseres av alger fra slekten Alexandrium spp. I tillegg ser man etter alger som produserer Amnesic Shellfish Poisoning (ASP) som skader hjernecellene og kan gi varig hukommelsestap.

For giftene DSP og PSP er blåskjell en god indikator art, dvs. er blåskjellene fri for gift viser erfaringen at de andre artene: flatøsters (naturlig i Norge), o-skjell, kamskjell osv., også er fri for gift. Se egne råd om stillehavsøsters).

For kamskjell vet vi imidlertid at det hovedsakelig er giften ASP som er kritisk. ASP er en gift som produseres av blant annet algen Pseudonitzschia, og gir hukommelsestap (amnesi) i tillegg til forskjellige problemer med fordøyelsen. Kamskjell er mer mottakelige enn blåskjell for denne giften, og blir mer giftige enn blåskjell i det samme området.

I Norge har det vært svært lite problemer med ASP, men dersom det finnes høye verdier av algen som produserer ASP i et området, vil det også være sannsynlig at kamskjellene i det området er giftige.

Relaterte spørsmål og svar