Hvor nært prøveuttakstedene bør man sanke skjell?

Blåskjell

 Foto: iStockphoto.com

Når rådene veksler fra sted til sted langs samme kyststripe anbefaler Mattilsynet at sanking av skjell foregår nærmest mulig uttaksstedet der Mattilsynet tilrår å sanke skjell. Nærmest mulig er rimelig nær uttaksstedet. Det er ikke snakk om flerfoldige kilometer i avstand. Når rådene veksler er det selvsagt tryggest å spise skjell plukket rett ved uttaksstedet. Nøyaktig hvor langt unna et uttakssted man kan sanke skjell avhenger av flere forhold; vannutskiftninger, strømmer, holmer og skjær som er langs aktuelle kyststripe/fjord. Selv om Mattilsynet tilrår å sanke skjell langs en relativt lang kyststripe skal man alltid være føre var. Med Norges langstrakte kyst med skjær, bukter og fjorder kan algesituasjon av giftalger enkelte plasser være meget forskjellig fra de utvalgte uttaksstedene. Når det er sagt har det i løpet av 20 år ikke forekommet blåskjellforgiftninger i Norge når publikum har fulgt de rådene som Mattilsynet har gitt.

Når Mattilsynet tilrår sanking av skjell ved et uttakssted er det grønt. Når Mattilsynet tilrår å konsumere små mengder skjell (15-20 mellomstore skjell) er det gult og advarsler mot å spise skjell er rødt. Kostholdsråd ved et uttakssted kan kun ha ett råd.