Hvorfor sjekkes ikke blåskjellene året rundt?

Blåskjell som er åpnet

 Foto: iStockphoto

I utgangspunktet må folk selv ta ansvaret for at mat de fangster eller høster ikke utgjør noen helsefare. Blåskjellvarslingen er derfor en ekstra service til publikum. Sommerhalvåret er høysesongen for plukking av skjell. Mattilsynet må prioritere resursene strengt mellom mange viktige oppgaver, og må derfor nedprioritere blåskjellanalyser når etterspørselen er lav.

Se også Prøver til blåskjellvarselet tas ut langt fra der jeg bor. Kan jeg sende inn prøver til analyse selv?