Kan blåskjell legges i rennende ferskvann over tid for å bli kvitt giftstoffer?

Blåskjell som er åpnet

 Foto: iStockphoto

Blåskjellene vil ikke avgiftes i ferskvann. I ferskvann vil blåskjellene lukke seg og etter hvert dø. I sjøen får blåskjellene ny næringstilgang med planktonalger, som ikke produserer giftstoffer, og vil etter hvert avgiftes. Er blåskjellene giftig på senhøsten vil de forbli giftige vinteren igjennom til våroppblomstring av plankton starter opp igjen på våren. Blåskjell kan renses for mikrobiologisk (bakterier m.m) forurensning, men da benyttes rent sjøvann.