Kan man spise blåskjell som er over vann på lavvann/fjære?

Blåskjell

 Foto: iStockphoto.com

I utgangspunktet kan man spise blåskjell som er over vannskorpa på lavvann. Muligheten for forurensing fra fugler og skadedyr er til stede. Sørg for å vaske skjellene godt før tilberedning og for at blåskjellene dampes /varmebehandles tilstrekkelig for å fjerne eventuell forurensning av bakterier og virus fra både dyre- og fugleliv på land og annen forurensning tilsteder i vannmassene. For å hindre at fordervede eller døde blåskjell kommer i gryta og ødelegger hele måltidet, sjekk hvert enkelt skjell på forhånd. Kontroller alltid om skjellene er levende, før de tilberedes, uavhengig av hvor lenge siden du har oppbevart de. Gi blåskjellene en rask dusj med kaldt vann fra springen eller skyll de godt i rent sjøvann og bank på skallet. Skjell som ikke lukker seg, er døde.

Algegifter fjernes verken ved varmebehandling eller frysing, så følg med på blåskjellvarslet om det er tilrådelig å sanke blåskjell på egen hånd i aktuelt område.

Se Lær deg alt om blåskjell og informasjonsfilmen om hva du bør passe på når du plukker blåskjell selv.