Blåskjellvarsel - Møkland

Kan spise Spis med måte = 15-20 mellomstore skjell Ikke spis Intet råd / sommerlokalitet
 

Midtre Hålogaland (Bø i Nordland)

Målested: Møkland

Prøver uttatt dato 12.apr

Bakgrunn: Første prøve siden 22.mars og råd kan ikke gis før ny skjellprøve foreligger

Mer om målingen

Intet råd

Gjelder t.o.m fredag 23. april 2021