Prøver til blåskjellvarselet tas ut langt fra der jeg bor. Kan jeg sende inn prøver til analyse selv?

Jeg er veldig glad i blåskjell og lurer på om det er mulig å sende inn egne prøver, siden testområdene er et godt stykke fra der jeg henter mine skjell.

Blåskjell som er åpnet

 Foto: iStockphoto

Skjell lever av å filtrere sjøvann for alger og enkelte av disse algene gir giftige blåskjell. Man kan verken se, smake eller lukte at skjellene er giftige, og giften forsvinner verken ved koking eller frysing.

Mattilsynet mottar stadig henvendelser fra publikum som ønsker å få sjekket skjellene der hvor de har tilgang til blåskjell. Dette kan utføres, men er meget kostbart og må betales av den som leverer inn prøven.

En analyse for å undersøke om skjellene inneholder gift eller ikke koster rundt kr. 10-12 000,- kroner. I tillegg bør det tas vannprøver for se om det er potensielt giftige alger i vannmassene, som kan gjøre skjellene giftig i nærmeste framtid. En algeanalyse koster ca. kr. 1 200,-.

I tillegg bør en slik kontroll av skjell og sjøvann gjøres ukentlig for å være sikker på at blåskjellene fremdeles er giftfrie hvis man skal plukke skjell over flere uker.

Mattilsynet overvåker kysten vår for giftige blåskjell, men det blir aldri nok overvåkingsstasjoner langs norskekysten med alle sine fjorder og bukter. Vi råder publikum til å plukke nærmeste mulig Mattilsynets uttakssteder, og spesielt i perioder der rådene veksler fra sted til sted.