Kostholdsplanleggeren

Kostholdsplanleggeren er et gratis kostberegningsprogram der du kan beregne summen av næringsinnhold i registrerte matvarer og sammenlikne med norske anbefalinger for inntak av energi og næringsstoffer.

Gå til www.kostholdsplanleggeren.no

Kostholdsplanleggeren er beregnet til bruk i faget «Mat og helse» i grunnskolen, undervisning for helsefag på videregående og ernærings- og helsefag i høyere utdanning, kostholdsopplæring, ernæringsveiledning og for alle som ønsker å vurdere og planlegge eget kosthold.

Datagrunnlag i Kostholdsplanleggeren kommer fra:

  • Matvaretabellen
  • Mål og vekt for matvarer
  • Norske anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet

Du kan også legge inn dine egne matvarer og andre næringsstoffer.

Kostholdsplanleggeren oppdateres med data fra Matvaretabellen en gang i året. Kostholdplanleggeren samfinansieres av Mattilsynet og Helsedirektoratet.

Databehandleravtale:

Gjennom personopplysningsloven er databehandler (Mattilsynet) pålagt å inngå databehandleravtaler med behandlingsansvarlig (brukeren) som ønsker å ta tjenesten Kostholdsplanleggeren i bruk.

Denne databehandleravtalen gjelder all behandling av personopplysninger som databehandler utfører på vegne av den behandlingsansvarlige i forbindelse med Kostholdsplanleggeren. Databehandleren kan bare behandle de kategorier av personopplysninger som er forutsatt i Kostholdsplanleggeren. For fullstendig oversikt over typer av personopplysninger som behandles ved bruk av Kostholdsplanleggeren vises det til informasjonen på denne siden.

Last ned databehandleravtale (open document-format) og fyll ut kontaktinformasjon på første side, og under punkt 7 ("Signatur").

Avtalen kan sendes signert til postmottak@mattilsynet.no, så returnerer vi et signert eksemplar.

Les mer om Personvernpolicy for Kostholdsplanleggeren

Brukerveiledning og brukervilkår

Kostholdsplanleggeren er et pedagogisk kostberegningsprogram utviklet for å vise, beregne og sammenlikne næringsinnhold i matvarer, retter, måltider og dags- og ukeinntak (menyer). Programmet er beregnet til bruk i kostholdsopplæring i skole og annen undervisning, i ernæringsveiledning og for de som ønsker å vurdere og planlegge eget kosthold. Kostholdsplanleggeren er utviklet av Helsedirektoratet og Mattilsynet.

De viktigste funksjonene i Kostholdsplanleggeren (veiledning)

Logg inn eller registrer deg

Du kan enkelt registrere deg på Kostholdplanleggeren.no med e-postadresse og passord. Du kan også registrere deg ved å bruke din Facebook- eller Googlekonto.

Lag en ukemeny

Velg profil etter kjønn, alder, livssituasjon og aktivitetsnivå. Du kan velge mellom 149 profiler. Du kan også velge å oppgi informasjon om din helse og fysisk form. Opprett en ukemeny og gi den et navn. Registrer matvarer og retter i måltider i din ukemeny. Du kan opprette en eller flere dager. Velg mengde ut fra gitte valgmuligheter i mengdevelger. Sammenlign innholdet av energi og næringsstoffer i ukemenyen din med anbefalingene for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet.

Hva inneholder maten?

Velg profil etter kjønn, alder og livssituasjon og aktivitetsnivå. Velg inntil tre matvarer eller retter fra Matvaretabellen eller egne opprettede matvarer eller retter. Velg mengde ut fra gitte valgmuligheter i mengdevelger. Sammenlign innholdet av energi og næringsstoffer for inntil tre matvarer eller retter med anbefalingene for kosthold, ernæring og fysisk aktivitet.

Eksempelmenyene

Forsiden har fire forslag til ukemenyer beregnet på jente (14-17 år), gutt (14-17 år), kvinne (18-30 år) og mann (18-30 år) utarbeidet av Helsedirektoratet. Eksempelmenyene kan du også lagre, redigere og velge en annen profil for hvis du registrerer deg på Kostholdsplanleggeren.

Mine ukemenyer

Se på ukemenyene du har opprettet.

Mine retter

Se på rettene du har opprettet, eller lag en ny rett.

Mine matvarer

Legg til egne matvarer.

Mine næringsstoffer

Legg til egne næringsstoffer.

Brukervilkår

Behandling av personopplysninger

Når du bruker Kostholdsplanleggeren gir du samtidig ditt samtykke til behandling av de personopplysninger du oppgir. Formålet med behandlingen er å levere og administrere Kostholdsplanleggeren ved å vise, beregne og sammenlikne næringsinnhold i matvarer, retter, måltider og dags- og ukeinntak. Opplysningene vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for formålet med behandlingen. Innsamling og behandling av personopplysninger vil skje i samsvar med Mattilsynets til enhver tid gjeldende personvernpolicy.

Endringer

Mattilsynet og Helsedirektoratet har rett til å gjøre endringer i Kostholdplanleggerens innhold og funksjonalitet. Endringer av betydning vil bli varslet skriftlig på oppgitt epostadresse og på nettstedet. Endringer kan gjennomføres uten varsel dersom det er nødvendig for å imøtekomme lovpålegg eller forpliktelser overfor tredjepart, herunder rettighetshavere. Du kan slutte å bruke Kostholdsplanleggeren når som helst. Dersom du fortsetter å bruke Kostholdsplanleggeren etter endringen er trådt i kraft anses du å ha godtatt endringen.

Datagrunnlaget i Kostholdsplanleggeren

Veiledningsfilmer til Kostholdsplanleggeren

Introduksjon

Registrering som bruker

Legge inn egen matvare

Legge inn egen rett

Sammenligne 3 matvarer/retter

Lag en ukemeny

Hvilke matvarer inneholder mest av et næringsstoff?

Eksportere, importere og dele

Filmene er laget av Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Mattilsynet og Helsedirektoratet.

Personvernpolicy for Kostholdsplanleggeren

Denne personvernpolicyen gjelder for alle som bruker tjenesten Kostholdsplanleggeren.no (heretter omtalt som "tjenesten")

For brukere av kostholdsplanleggeren.no gjelder også brukervilkår for Kostholdsplanleggeren for hvordan Mattilsynet, organisasjonsnummer 985 399 077 (heretter omtalt som "leverandøren"), bruker, behandler, deler og lagrer personopplysninger som vi samler inn fra deg, eller som du gir oss direkte eller via mellomledd, når du bruker vår tjeneste. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vår behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av de generelle reglene i den norske personopplysningsloven med forskrift, samt øvrig relevant regelverk. Det er frivillig å bruke tjenesten og besøke nettstedet, men for å få tilgang til alle funksjoner må du registrere en bruker og oppgi visse personopplysninger (e-postadresse).

Behandlingsansvarlig
Når du bruker tjenesten som privatperson, uten at din tilgang er gitt gjennom en institusjon eller annen virksomhet som du er tilknyttet, er leverandøren behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og skal behandle disse i samsvar med denne personvernpolicyen og gjeldende regelverk. Dersom du gis tilgang til tjenesten gjennom en institusjon eller annen virksomhet, skal leverandøren behandle dine personopplysninger i henhold til databehandleravtalen som er inngått med din virksomhet som behandlingsansvarlig og i henhold til gjeldende regelverk.

Kontaktinformasjon
Dersom du ønsker å kontakte oss, se Kontakt oss for nærmere informasjon. 

Behandlingens formål
Personopplysninger benyttes av leverandøren til å levere og administrere tjenesten ved å vise, beregne og sammenlikne næringsinnhold i matvarer, retter, måltider og dags- og ukeinntak. Personopplysninger benyttes også til å svare på henvendelser fra deg, gjøre deg oppmerksom på endringer og i øvrige sammenhenger der leverandøren må vite hvem vi har kontakt med.

Opplysninger som kan bli samlet inn
Hvilke personopplysninger om deg som leverandøren behandler, avhenger av bruken din av tjenesten og hvilke opplysninger du velger å oppgi. Opplysninger som behandles kan inkludere e-postadresse, passord, kostprofil, ukemenyer, retter, egne matvarer og egne næringsstoffer.

Opplysninger om deg blir samlet inn når du:

  • Registrerer deg som bruker av tjenesten
  • Logger deg inn gjennom autentiseringsleverandører (Feide, Google eller Facebook)
  • Bruker tjenesten og lagrer egne data
  • Endrer opplysninger du har oppgitt i tjenesten
  • Tar kontakt med oss
  • Besøker nettstedet

Deling av informasjon
Vi deler dine opplysninger med vår underleverandør, Bouvet ASA, som behandler personopplysninger på vegne av oss når vi leverer og administrerer tjenesten for deg. Opplysningene deles kun i den utstrekning det er nødvendig for å administrere og levere tjenesten til deg. Tredjeparten er pålagt å behandle dine personopplysninger i samsvar med gjeldende regelverk og denne personvernpolicyen og ikke bruke personopplysninger til andre formål. Dine personopplysninger vil også kunne bli utlevert til offentlige myndigheter eller andre som i lovpålagte tilfeller har krav på slik utlevering.

Cookies/informasjonskapsler
Leverandøren kan benytte informasjonskapsler ("cookies") og annen teknologi som logger opplysninger om bruk av tjenesten for å tilpasse tjenesten og gi deg en bedre brukeropplevelse. Informasjonskapsler er tekstfiler som nettstedet lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av leverandøren og av deg selv, og benyttes for eksempel for å se om du har besøkt nettstedet tidligere og enklere hente frem dine grunndata. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på Tjenesten. For mer informasjon om bruken av cookies, se Cookies, personvern og sikkerhet.

Lagring og sikkerhet
Leverandøren har etablert prosedyrer for å håndtere informasjonen din på en sikker måte. All informasjon om deg vil bli lagret på sikrede servere, og vi gjør vårt ytterste for å sikre all informasjon fra deg på best mulig måte. Det er likevel slik at informasjon som overføres over internett ikke er fullstendig sikret, og at vi kan derfor ikke garantere mot uautorisert tilgang. Overføring av dine opplysninger til oss via nettstedet skjer derfor på egen risiko. Det er viktig at du holder passordet som gir tilgang til din konto hos oss hemmelig, dette er ditt ansvar.

Innsyn, endring og retting av informasjon
Etter personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i egne personopplysninger. Dersom opplysningene vi har om deg er feil, kan du kreve å få opplysningene rettet, supplert eller slettet. Du kan endre dine personopplysninger ved å logge deg inn på tjenesten på nettstedet. Du kan rette dine henvendelser vedrørende behandling av personopplysninger til Matportalen. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan Leverandøren stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

I henhold til personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Leverandøren lagrer personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Endringer
Den til enhver tid gjeldende personvernpolicyen vil være tilgjengelig på nettstedet og du oppfordres til å holde deg orientert om denne. Ved vesentlige endringer vil vi informere om dette på nettstedet, samt informere deg som er bruker i samsvar med bestemmelser om endringer i brukervilkårene.

Undervisningsoppgaver

Oppgavene er utviklet for bruk av Kostholdsplanleggeren.no og er beregnet å kunne gjennomføres på 3-4 undervisningstimer.

Oppgavene kombinerer bruk av digitalt verktøy og praktiske øvelser med matvarer. Oppgavene er utviklet av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Gå til oppgavene.