Jeg finner ingen profil som passer helt for meg, hva gjør jeg?

Kostholdsplanleggeren har 149 profiler. Det vil alltid være individuelle forskjeller, og ingen av profilene vil gi nøyaktige tall på hva du har spist og fått i deg av næringsstoffer. Du kan enten velge den profilen som ligner mest på deg, eller velge profilen "Generell".