Matvaretabellen

Matvaredatabasen i Kostholdsplanleggeren er basert på Matvaretabellen. Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge.

Matvaretabellen finansieres av Mattilsynet. Det praktiske arbeidet utføres av fagpersoner hos Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Matvaretabellen oppdateres en gang i året med nye matvarer og oppdaterte verdier for eksisterende matvarer. Kostholdsplanleggeren vil oppdateres samtidig med Matvaretabellen.

Dersom en matvare har manglende verdier for et næringsstoff, kan matvaren likevel inneholde næringsstoffene, men mengden er ukjent. Dette gjelder særlig for jod, siden innholdet av jod er ukjent i mange av matvarene i Matvaretabellen. Vær derfor oppmerksom på at inntaket av jod trolig er høyere enn inntaket viser i Kostholdsplanleggeren, dersom flere av matvarene har manglende jodverdi.

Les mer om Matvaretabellen