Ukemenyene

Ukemenyene er utarbeidet av Helsedirektoratet og illustrerer menyer som er i tråd med de nasjonale anbefalingene for ernæring og kosthold.

Målsettingen med menyene er å illustrere et kosthold som både tilfredsstiller grunnleggende behov for energi og næringsstoffer og som bidrar til å fremme helse og forebygge sykdom. Nivåene på energi og aktivitet er basert på referanseverdier og anbefalingene for næringsstoffer er med utgangspunkt i et gjennomsnittlig befolkningsbehov. En dags matinntak sier også lite om kostholdet generelt. Dersom man ønsker å se om kostholdet er i tråd med anbefalingene bør man ta utgangspunkt i et gjennomsnitt over noen dager.

I ukemenyene kan inntaket av enkelte vitaminer og mineraler komme vesentlig høyere eller lavere enn anbefalingene. Anbefalingene er laget med utgangspunkt i et gjennomsnittlig befolkningsbehov. Siden det er tatt høyde for en stor sikkerhetsmargin, er det som regel ingen grunn til bekymring dersom det blir en større mengde av et næringsstoff enn anbefalt. I de nordiske næringsstoffanbefalingene er det definert grenser for øvre daglig inntak.