Matvaretabellen

Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge.

Matvarenes innhold av energi og næringsstoffer er målt i den tilstand de vanligvis finnes i butikken, men tabellen gir også næringsinnhold for et utvalg tilberedte matvarer og retter. Alle tabellverdiene gjelder innhold i 100 g spiselig vare, det vil si næringsinnholdet etter at skinn, skall, bein, kjerner eller annet som vanligvis ikke blir spist er fjernet. Matvaretabellen må oppdateres kontinuerlig ettersom nye matvarer lanseres hvert år samtidig som ingredienser og produksjonsmetoder endres i matvarer.

Næringsstoffverdiene i Matvaretabellen kommer fra:

  • Kjemiske analyser utført i kvalitetssikrede norske laboratorier
  • Lånte verdier hentet fra industrien eller utenlandske matvaretabeller
  • Estimerte verdier beregnet ut i fra liknende matvarer og retter
  • Referansen til næringsstoffverdiene til en matvare er alltid oppgitt i Matvaretabellen.

Hva brukes Matvaretabellen til?

Matvaretabellen danner grunnlaget for beregning av inntaket av ulike næringsstoffer for enkeltpersoner og grupper av befolkningen. Den er derfor et viktig oppslagsverk og redskap i matforvaltning og ernæringspolitikk, i undervisning og opplysningsarbeid og for helsepersonell og forskere. Tabellen brukes også av matvareindustrien som grunnlag for varedeklarasjoner og ved matvareproduksjon.

Den offisielle norske matvaretabellen finansieres av Mattilsynet. Det praktiske arbeidet utføres av fagpersoner hos Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Gå til Matvaretabellen.no

Brukerveiledning

Matvaretabellen viser verdier for innhold av energi og næringsstoffer i 100 gram matvare for råvarer, produkter, tilberedte matvarer og retter. Matvarene er plassert i elleve hovedgrupper med tilhørende undergrupper.

Søk etter matvarer

For å søke etter en matvare kan du kan bruke søkefeltet på startsiden, eller klikke på en av matvaregruppene og bruke søkefeltet der. Alle matvarer hvor det du har skrevet inn inngår som en del av matvarenavnet vil vises. Ved å bruke søkefeltet på startsiden søker du i alle matvarene i tabellen, og disse presenteres alfabetisk. Hvis du ønsker å søke ved hjelp av matvaregruppene, kan du klikke på en av de elleve gruppene. Undergruppene og antall matvarer i gruppen vil presenteres når du går inn på en matvaregruppe.

Å søke i en matvaregruppe anbefales når du er usikker på hva matvaren heter, ønsker oversikt over alle matvarene i en undergruppe eller du vil sammenlikne flere matvarer innen en gruppe.

Ofte lønner det seg å søke via matvaregruppene, blant annet fordi antall treff på matvaren reduseres. Søker du for eksempel på ordet melk, får du opp bare en del treff i gruppen melk og melkebasert drikke, og i tillegg flere treff i andre matvaregrupper. Dette er fordi ordet "melk" også er med i navnet til mange brød, pannekaker osv. Det er også mulig å søke opp en matvare innenfor en gitt gruppe. Klikker du for eksempel på matvaregruppen fjørfe og kjøtt, kan du skrive “filet” i søkefeltet, og dermed få opp alle filetprodukter i gruppen.

Les mer om matvaregruppene.

Vis næringsstoff

Hvis du vil se næringsinnholdet i en matvare, kan du klikke direkte på matvaren i tabellen. Da får du opp en blå boks som viser alle næringsstoffverdiene til matvaren. Du finner også næringsstoffverdier til matvarene i tabellen i hovedskjermbildet. Du kan få verdier for akkurat de næringsstoffene du er ute etter ved å klikke på den blå knappen “Velg næringsstoffer” øverst til høyre over tabellen i skjermbildet. I den blå boksen som kommer opp kan du huke av for de næringsstoffene eller gruppene av næringsstoff du er ute etter, og trykke “Vis i tabellen”. I tabellen skjermbildet vil bare verdiene for de stoffene du har haket av vises. Om ingen endringer foretas, vises verdier for vann, energi og de energigivende næringsstoffene automatisk.

Les mer om tabellverdiene.

Min matvareliste

Ved hjelp av “Min matvareliste” kan du enkelt se næringsinnholdet i flere matvarer fra forskjellige matvaregrupper samtidig. Klikker du på det grønne krysset ved siden av en matvare, legges den i “Min matvareliste”. Den grønne boksen som kommer opp, viser hvor mange matvarer du har lagt i listen.

Når du har lagt alle matvarene du ønsker i listen, kan du klikke på den grønne boksen for å se listen din. Ønsker du å lagre listen, kan du laste den ned som et regneark. Du kan også enkelt tømme listen og gå tilbake til forsiden. Dersom du har lagt matvarer i matvarelisten, men lukker vinduet med Matvaretabellen, husker nettleseren matvarene dine til neste gang du går inn på siden.

Energi og næringsstoffer - mengdeenheter og navn

Den internasjonalt vedtatte enheten for energi er kilojoule, som forkortes med kJ. Siden mange fremdeles bruker betegnelsen kilokalorier, som forkortes med kcal, er matvarenes innhold av energi vist både som kilojoule og som kilokalorier i Matvaretabellen.

Energienhetene kilojoule og kilokalorier angis alltid som heltall i Matvaretabellen, mens antall desimaler for næringsstoffenes tabellverdier varierer mellom 0 og 2.

Referanser

Hver tabellverdi er knyttet til et referansenummer som forteller hvor verdien kommer fra. Referansene ser du ved å klikke på matvaren du ønsker å undersøke. I den blå boksen som kommer opp, kan du deretter klikke på “Referanser” øverst. Referanseverdien kan for eksempel stamme fra en norsk analyse, den kan være beregnet ut fra oppskrift eller være lånt fra en utenlandsk matvaretabell.

Fullstendig referanseliste finner du i artikkelen "Referanser til Matvaretabellen".

Beregning av spiselig del

Alle tabellverdiene gjelder innhold i 100 g spiselig vare, det vil si uten skinn, skall, bein, kjerner eller annet som vanligvis ikke blir spist.

Hvor stor del som er spiselig, er angitt i prosent i egen kolonne i tabellen. Dersom verdiene er oppgitt til 100, betyr det at alt er spiselig.

Eksempler på beregning av spiselig del

Banan. Matvaretabellen viser at gjennomsnittlig 66 % er spiselig, resten er skall. Nettovekt for en banan som veier 150 g med skall, finnes ved å beregne hvor mye 66 % utgjør av 150 g, altså 150 g x 66 % / 100 % = 99 g.

Egg. I egg er 88 % spiselig, resten er skall. Nettovekt for et egg som veier 75 g med skall, blir da 75 g x 88 % / 100 % = 66 g.

Utskrift og deling

Utskriftsvennlig versjon gir utskrift uten Matvaretabellens banner og annen fast tekst i skjermbildet. Denne muligheten finnes på alle skjermsider som viser tabellverdiene for en matvare.

Lagring til fil (regneark)

Matvarene som er lagt i "Min matvareliste", kan lagres til et regneark. Hvis du vil laste ned alle matvarene i Matvaretabellen i et regneark, kan du gjøre dette ved å klikke på fanen "Last ned". Der finner du siste oppdaterte versjon av tabellen. Tidligere versjoner av Matvaretabellen kan lastes ned ved å klikke på fanen "Publikasjoner" og lenken "Gamle tabeller".

Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden: "Matvaretabellen 2018. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no".

Les mer om opphavsrett og copyright.

Publikasjoner

På denne siden kan du laste ned artikler, rapporter og plakater som viser hvordan arbeidet med den norske matvaredatabasen foregår. Flere av publikasjonene er skrevet på engelsk fordi Norge i mange år har deltatt i nordisk og europeisk samarbeid på dette området.

Last ned

Opphavsrett og copyright til Matvaretabellen

Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo har samarbeidet om å utgi Matvaretabellen 2018 (MVT-18). Utgiverne stiller dataene i Matvaretabellen gratis til rådighet for brukerne på dette nettstedet.

Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Tabellverdier og tekster fra Matvaretabellen må ikke kopieres eller gis ut på annen måte uten tydelig kildehenvisning.

Slik angir du kilden til Matvaretabellen

"Matvaretabellen 2018. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no".

Grafikk kan ikke kopieres eller gjengis på annen måte uten skriftlig tillatelse fra redaksjonen til Matportalen.no. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har spørsmål.

Ansvarsfraskrivelse

Hensikten med nettstedet er å gjøre informasjonen i Matvaretabellen lett tilgjengelig. Tabellverdiene er kommet fram på bakgrunn av norske analyseverdier, beregninger, verdier fra utenlandske matvaretabeller og fra andre kilder. Kilde for tabellverdiene finner du ved å klikke på enkeltmatvarene.

Opplysningene på dette nettstedet er beregnet for allment bruk. Utgiverne kan ikke gi garanti for nøyaktigheten eller fullstendigheten av verdiene.

Utgiverne påtar seg ikke noen form for ansvar for tabellverdiene og evt. bruk av disse i andre forbindelser, blant annet i andre databaser og program. Det kan derfor ikke gjøres gjeldende noen form for erstatningsansvar for direkte eller indirekte tap, for eksempel driftstap og avansetap, i forbindelse med bruk av tabellverdiene i Matvaretabellen.