Matvaretabellen

Matvaretabellen

Matvaretabellen gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge.

Matvarenes innhold av energi og næringsstoffer er målt i den tilstand de vanligvis finnes i butikken, men tabellen gir også næringsinnhold for et utvalg tilberedte matvarer og retter. Alle tabellverdiene gjelder innhold i 100 g spiselig vare, det vil si næringsinnholdet etter at skinn, skall, bein, kjerner eller annet som vanligvis ikke blir spist er fjernet. Matvaretabellen må oppdateres kontinuerlig ettersom nye matvarer lanseres hvert år samtidig som ingredienser og produksjonsmetoder endres i matvarer.

Næringsstoffverdiene i Matvaretabellen kommer fra:

  • Kjemiske analyser utført i kvalitetssikrede norske laboratorier
  • Lånte verdier hentet fra industrien eller utenlandske matvaretabeller
  • Estimerte verdier beregnet ut i fra liknende matvarer og retter

Hva brukes Matvaretabellen til?

Matvaretabellen danner grunnlaget for beregning av inntaket av ulike næringsstoffer for enkeltpersoner og grupper av befolkningen. Den er derfor et viktig oppslagsverk og redskap i matforvaltning og ernæringspolitikk, i undervisning og opplysningsarbeid og for helsepersonell og forskere. Tabellen brukes også av matvareindustrien som grunnlag for varedeklarasjoner og ved matvareproduksjon.

Den offisielle norske matvaretabellen finansieres av Mattilsynet. Det praktiske arbeidet utføres av Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Gå til Matvaretabellen.no

Brukerveiledning

Matvaretabellen viser verdier for innhold av energi og næringsstoffer i 100 gram matvare for råvarer, produkter, tilberedte matvarer og retter. Matvarene er plassert i elleve hovedgrupper med tilhørende undergrupper.

Språk

Matvaretabellen er tilgjengelig på norsk og engelsk. I den norske versjonen vises matvarenavnene på bokmål, men alle matvarene er søkbare på nynorsk. Det vil si at dersom du søker på «mjølk» eller «graut», vil alle matvarene med melk eller grøt i navnet vises i søkefeltet.

Søk etter matvarer

For å søke etter en matvare kan du bruke søkefeltet på startsiden, eller klikke på en av matvaregruppene og bruke søkefeltet der. Alle matvarer hvor det du har skrevet inn inngår som en del av matvarenavnet vil vises. Hvis du ønsker å søke ved hjelp av matvaregruppene, kan du klikke på en av de elleve gruppene. Undergruppene og antall matvarer i gruppen vises når du går inn på en matvaregruppe.

Les mer om matvaregruppene.

Vis næringsstoff

Hvis du vil se næringsinnholdet i en matvare, kan du klikke direkte på matvaren i tabellen. Da får du opp en blå boks som viser alle næringsstoffverdiene til matvaren. Du finner også næringsstoffverdier til matvarene i tabellen i hovedskjermbildet. Du kan få verdier for akkurat de næringsstoffene du er ute etter ved å klikke på knappen “Velg næringsstoffer” øverst til høyre over tabellen i skjermbildet. I den blå boksen som kommer opp kan du velge de næringsstoffene eller gruppene av næringsstoff du er ute etter, og trykke “Vis i tabellen”.

Den blå boksen gir deg flere valg:

  • De vanligste – de vanligste næringsstoffene vises
  • ND obligatorisk – næringsstoffer som er obligatoriske i næringsdeklarasjon vises
  • ND inklusive frivillige – næringsstoffer som er obligatoriske og næringsstoffer som er frivillige i næringsdeklarasjonen vises
  • Velg alle – vis alle næringsstoffer
  • Fjern alle – fjern alle valgte næringsstoffer

Les mer om tabellverdiene.

Min matvareliste

Ved hjelp av “Min matvareliste” kan du se næringsinnholdet i flere matvarer samtidig. Klikker du på det grønne krysset ved siden av en matvare, legges den i “Min matvareliste”. Den grønne boksen som kommer opp, viser hvor mange matvarer du har lagt i listen.

Når du har lagt alle matvarene du ønsker i listen, kan du klikke på den grønne boksen for å se listen din. Ønsker du å lagre listen, kan du laste den ned som et regneark. Da får du valget om du ønsker at kun de næringsstoffene du har valgt skal lastes ned i regnearket, eller om alle næringsstoffene skal lastes ned. Du kan også enkelt tømme listen og gå tilbake til forsiden. Dersom du har lagt matvarer i matvarelisten, men lukker vinduet med Matvaretabellen, husker nettleseren matvarene dine til neste gang du går inn på siden.

Utskrift og nedlasting av Matvaretabellen

Dersom du ønsker å laste ned hele Matvaretabellen som regneark, kan du gjøre det her. For å skrive ut tabellverdiene til en matvare, klikk på matvaren og velg «Utskriftsvennlig versjon». Da får du en utskrift med all informasjon om matvaren.

Referanser

Hver tabellverdi er knyttet til et referansenummer som forteller hvor verdien kommer fra. Referansene ser du ved å klikke på matvaren du ønsker å undersøke. I den blå boksen som kommer opp, kan du deretter klikke på “Referanser” øverst. Referanseverdien kan for eksempel stamme fra en norsk analyse, den kan være beregnet ut fra oppskrift eller være lånt fra en utenlandsk matvaretabell.

Fullstendig referanseliste finner du i vedlegget Referanser til Matvaretabellen.

Klassifisering

Matvaretabellen viser to typer klassifisering av matvarer – LanguaL-koder og vitenskapelige navn. Du finner klassifiseringene i fanen Klassifisering i den blå boksen som kommer opp når du klikker på en matvare. Alle matvarene har LanguaL-koder. LanguaL er en europeisk klassifiseringsstandard for matvarer. Les mer om LanguaL. Alle matvarer som er råvarer er klassifisert med vitenskapelig (latinsk) navn. Det vitenskapelige navnet finner du rett under matvarenavnet i fanen Klassifisering.

Opphavsrett

Mattilsynet og Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo har samarbeidet om å utgi Matvaretabellen 2022 (MVT-22). Utgiverne stiller dataene i Matvaretabellen gratis til rådighet for brukerne på dette nettstedet.

Innholdet er beskyttet etter åndsverkloven. Tabellverdier og tekster fra Matvaretabellen må ikke kopieres eller gis ut på annen måte uten tydelig kildehenvisning.

Slik angir du kilden til Matvaretabellen

"Matvaretabellen 2022. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no".

Grafikk kan ikke kopieres eller gjengis på annen måte uten skriftlig tillatelse fra redaksjonen til Matportalen.no. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har spørsmål.

Ansvarsfraskrivelse

Hensikten med nettstedet er å gjøre informasjonen i Matvaretabellen lett tilgjengelig. Tabellverdiene er kommet fram på bakgrunn av norske analyseverdier, beregninger, verdier fra utenlandske matvaretabeller og fra andre kilder. Kilde for tabellverdiene finner du ved å klikke på enkeltmatvarene.

Opplysningene på dette nettstedet er beregnet for allment bruk. Utgiverne kan ikke gi garanti for nøyaktigheten eller fullstendigheten av verdiene.

Utgiverne påtar seg ikke noen form for ansvar for tabellverdiene og evt. bruk av disse i andre forbindelser, blant annet i andre databaser og program. Det kan derfor ikke gjøres gjeldende noen form for erstatningsansvar for direkte eller indirekte tap, for eksempel driftstap og avansetap, i forbindelse med bruk av tabellverdiene i Matvaretabellen.