Brukerveiledning

Matvaretabellen viser verdier for innhold av energi og næringsstoffer i 100 gram matvare for råvarer, produkter, tilberedte matvarer og retter. Matvarene er plassert i elleve hovedgrupper med tilhørende undergrupper.

Søk etter matvarer

For å søke etter en matvare kan du kan bruke søkefeltet på startsiden, eller klikke på en av matvaregruppene og bruke søkefeltet der. Alle matvarer hvor det du har skrevet inn inngår som en del av matvarenavnet vil vises. Ved å bruke søkefeltet på startsiden søker du i alle matvarene i tabellen, og disse presenteres alfabetisk. Hvis du ønsker å søke ved hjelp av matvaregruppene, kan du klikke på en av de elleve gruppene. Undergruppene og antall matvarer i gruppen vil presenteres når du går inn på en matvaregruppe.

Å søke i en matvaregruppe anbefales når du er usikker på hva matvaren heter, ønsker oversikt over alle matvarene i en undergruppe eller du vil sammenlikne flere matvarer innen en gruppe.

Ofte lønner det seg å søke via matvaregruppene, blant annet fordi antall treff på matvaren reduseres. Søker du for eksempel på ordet melk, får du opp bare en del treff i gruppen melk og melkebasert drikke, og i tillegg flere treff i andre matvaregrupper. Dette er fordi ordet "melk" også er med i navnet til mange brød, pannekaker osv. Det er også mulig å søke opp en matvare innenfor en gitt gruppe. Klikker du for eksempel på matvaregruppen fjørfe og kjøtt, kan du skrive “filet” i søkefeltet, og dermed få opp alle filetprodukter i gruppen.

Les mer om matvaregruppene.

Vis næringsstoff

Hvis du vil se næringsinnholdet i en matvare, kan du klikke direkte på matvaren i tabellen. Da får du opp en blå boks som viser alle næringsstoffverdiene til matvaren. Du finner også næringsstoffverdier til matvarene i tabellen i hovedskjermbildet. Du kan få verdier for akkurat de næringsstoffene du er ute etter ved å klikke på den blå knappen “Velg næringsstoffer” øverst til høyre over tabellen i skjermbildet. I den blå boksen som kommer opp kan du huke av for de næringsstoffene eller gruppene av næringsstoff du er ute etter, og trykke “Vis i tabellen”. I tabellen skjermbildet vil bare verdiene for de stoffene du har haket av vises. Om ingen endringer foretas, vises verdier for vann, energi og de energigivende næringsstoffene automatisk.

Les mer om tabellverdiene.

Min matvareliste

Ved hjelp av “Min matvareliste” kan du enkelt se næringsinnholdet i flere matvarer fra forskjellige matvaregrupper samtidig. Klikker du på det grønne krysset ved siden av en matvare, legges den i “Min matvareliste”. Den grønne boksen som kommer opp, viser hvor mange matvarer du har lagt i listen.

Når du har lagt alle matvarene du ønsker i listen, kan du klikke på den grønne boksen for å se listen din. Ønsker du å lagre listen, kan du laste den ned som et regneark. Du kan også enkelt tømme listen og gå tilbake til forsiden. Dersom du har lagt matvarer i matvarelisten, men lukker vinduet med Matvaretabellen, husker nettleseren matvarene dine til neste gang du går inn på siden.

Energi og næringsstoffer - mengdeenheter og navn

Den internasjonalt vedtatte enheten for energi er kilojoule, som forkortes med kJ. Siden mange fremdeles bruker betegnelsen kilokalorier, som forkortes med kcal, er matvarenes innhold av energi vist både som kilojoule og som kilokalorier i Matvaretabellen.

Energienhetene kilojoule og kilokalorier angis alltid som heltall i Matvaretabellen, mens antall desimaler for næringsstoffenes tabellverdier varierer mellom 0 og 2.

Referanser

Hver tabellverdi er knyttet til et referansenummer som forteller hvor verdien kommer fra. Referansene ser du ved å klikke på matvaren du ønsker å undersøke. I den blå boksen som kommer opp, kan du deretter klikke på “Referanser” øverst. Referanseverdien kan for eksempel stamme fra en norsk analyse, den kan være beregnet ut fra oppskrift eller være lånt fra en utenlandsk matvaretabell.

Fullstendig referanseliste finner du i artikkelen "Referanser til Matvaretabellen".

Beregning av spiselig del

Alle tabellverdiene gjelder innhold i 100 g spiselig vare, det vil si uten skinn, skall, bein, kjerner eller annet som vanligvis ikke blir spist.

Hvor stor del som er spiselig, er angitt i prosent i egen kolonne i tabellen. Dersom verdiene er oppgitt til 100, betyr det at alt er spiselig.

Eksempler på beregning av spiselig del

Banan. Matvaretabellen viser at gjennomsnittlig 66 % er spiselig, resten er skall. Nettovekt for en banan som veier 150 g med skall, finnes ved å beregne hvor mye 66 % utgjør av 150 g, altså 150 g x 66 % / 100 % = 99 g.

Egg. I egg er 88 % spiselig, resten er skall. Nettovekt for et egg som veier 75 g med skall, blir da 75 g x 88 % / 100 % = 66 g.

Utskrift og deling

Utskriftsvennlig versjon gir utskrift uten Matvaretabellens banner og annen fast tekst i skjermbildet. Denne muligheten finnes på alle skjermsider som viser tabellverdiene for en matvare.

Lagring til fil (regneark)

Matvarene som er lagt i "Min matvareliste", kan lagres til et regneark. Hvis du vil laste ned alle matvarene i Matvaretabellen i et regneark, kan du gjøre dette ved å klikke på fanen "Last ned". Der finner du siste oppdaterte versjon av tabellen. Tidligere versjoner av Matvaretabellen kan lastes ned ved å klikke på fanen "Publikasjoner" og lenken "Gamle tabeller".

Bruk gjerne tabellverdiene, men oppgi alltid kilden: "Matvaretabellen 2018. Mattilsynet. www.matvaretabellen.no".

Les mer om opphavsrett og copyright.