Hvordan kan vi bruke Matvaretabellen til å beregne en næringsdeklarasjon?

Matvaretabellen.no inneholder verdier for energi og næringsstoffer for matvarer, ingredienser og retter. Matvaretabellen er de seneste årene tilpasset Matinformasjonsforordningen. Rekkefølgen på næringsstoffene i Matvaretabellen er den samme som i den obligatoriske næringsdeklarasjonen.

Du kan enten hente verdiene direkte fra Matvaretabellen.no, eller laste ned tabellen som et regneark. Da kan du legge til egne matvarer og ingredienser som ikke er i tabellen, og bruke regnearket til utregningene.

Kostholdsplanleggeren.no er et gratis, nettbasert kostberegningsverktøy fra Mattilsynet og Helsedirektoratet. Nettsiden er basert på Matvaretabellen og kan brukes til enkle beregninger til næringsdeklarasjon. Du kan også legge til egne matvarer og retter som kan benyttes i beregningene.

Som hovedregel skal produsentene oppgi næringsdeklarasjon for matvaren slik den blir omsatt. Næringsinnholdet kan istedet deklareres for spiseferdig produkt, om det er mer hensiktsmessig. Forutsetningen er da at produsenten samtidig gir en utførlig beskrivelse av tilberedningsmåten. Det må komme tydelig fram at opplysningene gjelder det spiseferdige produktet.

Vi gjør oppmerksom på at energi fra kostfiber skal inkluderes i energiinnholdet (kJ og kcal), selv om kostfiber ikke er obligatorisk næringsstoff i næringsdeklarasjonen (se omregningsfaktorer i vedlegg XIV i forordning EU (nr.) 1169/2011).

Ved tilberedning av mat endres ofte mengden av vann i maten. Eksempelvis vil mengden vann øke fra suppepulver til ferdig suppe, men reduseres fra råvarer til ferdig spekepølse. Dette påvirker innholdet av næringsstoffer pr 100 gram vare fra før til etter tilberedning. Dersom ikke virksomheten har tilgjengelig data for mengde vann som reduseres/økes, kan dette måles ved å veie matvaren før og etter tilberedning.

Se forslag til fremgangsmåte for beregning av næringsdeklarasjon for enkle matvarer. Dette er enkle beregninger som bare tar hensyn til endring i vanninnhold. Eventuelle endringer i fettinnhold og innhold av vitaminer og mineraler er ikke beregnet.

Den europeiske matvaredataorganisasjonen EuroFIR har utarbeidet en veileder for beregning av næringsinnhold i næringsmidler til bransjen.