Kor ofte blir matvarene i Matvaretabellen oppdatert?

Matvaretabellen blir oppdatert ein gong i året, men alle matvarene blir ikkje oppdatert kvart år. Matvarene blir oppdatert når nye data om innhaldet av næringsstoffer er tilgjengelege, enten nye analysedata, nye låneverdiar eller dersom oppskriftsbaserte matvarer er reberekna.